Thai Vietjet รับลูกเรือชายหญิง สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 20 มีค.นี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกพลัน >> TVJ CABIN CREW APPLICATION FORM 2021 – Google Drive