The Red Badge of Courage : Stephen Crane

The Red Badge of Courage : Stephen Crane “เหรียญแดงแห่งความกล้าหาญ” แปลโดย พจน์ เดชา

เป็นนวนิยายที่บรรยายสงครามกลางเมืองของอเมริกาเมื่อปี 1861-1865 ได้สมจริงที่สุด (ทั้งที่ผู้เขียนไม่เคยร่วมรบกับเขาเลย) อ้าว…

เป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยทหารเกณฑ์คนหนึ่งที่เข้าร่วมรบอย่างปอดแหกช่วงแรกเขาถึงกับหนีทัพ แต่ในตอนท้ายเขากลับเข้าร่วมรบอย่างกล้าหาญ

*The Red Badge of Courage จัดเป็นวรรณกรรมอัตถนิยมชิ้นบุกเบิกของอเมริกา เป็นหนึ่งในนวนิยายสงครามยอดเยี่ยมตลอดกาลซึ่งหยั่งลึกถึงจิตวิญญาณและพฤติกรรมของคนหนุ่มในภาวะขัดแย้งระหว่างความฝันกับความจริง ท่ามกลางความโหดร้ายและการทำลายความเป็นคน

cr: http://su-usedbook.com/