The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society | Mary Ann Shaffer and Annie Barrows

review by Kukee

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society | Mary Ann Shaffer and Annie Barrows

ชวนดูหนังของผู้กำกับ ไมค์ นีเวลล์ (Four Weddings and a Funeral) สร้างจากหนังสือ The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society ของแมรี่ แอน แชพเฟอร์ (2008) เรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บนเกาะเกิร์นซีย์ที่ตั้งอยู่บนช่องแคบอังกฤษในยุคเยอรมันครองเมือง

หนังสือเล่าจดหมายระหว่างจูเลียตกับดอร์ซีย์ที่คุยเรื่องการอ่าน น่ารักกว่านั้นคือเสน่ห์ชาวเกาะ วันหนึ่งพวกเขาแอบปาร์ตี้หลังเคอร์ฟิว ทหารเยอรมันจับได้ถามว่าทำไมทำผิดกฎ อลิซาเบธรีบมั่วว่าที่นี้เป็นชมรมวรรณกรรม ความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือทำให้ทหารไม่ว่าอะไร ชมรมนักอ่านและพายเปลือกมันฝรั่งแห่งเกิร์นซีย์จึงถือกำเนิดทุกคืนวันศุกร์ จากคนไม่รู้จักหนังสือ ชาวเกาะล้อมวงอ่านจริงจัง ทั้งนี้เพื่อลืมความมืดมิดจากสงคราม

คนรักอ่านห้ามพลาดเมษานี้