The Catcher in the Rye | J. D. Salinger

The Catcher in the Rye | J. D. Salinger “จะเป็นผู้คอยรับไว้ไม่ให้ใครร่วงหล่น” ปราบดา หยุ่น แปล

admin อ่านรวมเรื่องสั้น 9 เรื่องของซาลินเจอร์จบมาซักพักแล้ว เป็นรวมเรื่องสั้นที่เมื่ออ่านจบแล้วไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกออกมายังไงดี เอาเป็นว่าอ่านแล้วไม่ประทับใจเอาซะเลย

จนมาอ่าน “จะเป็นผู้คอยรับไว้ไม่ให้ใครร่วงหล่น” หรือ The Catcher in the Rye งานชิ้นเอกของซาลินเจอร์จบ… ก็อุทานออกมาดัง ๆ ว่า “เฮ้ย! เจ๋งว่ะ” ทั้งที่เนื้อเรื่องไม่มีอะไรสลับซับซ้อน เป็นเรื่องของโฮลเดน คอลฟีลด์ หนุ่มวัยรุ่นขี้รำคาญในความเฟคของผู้คนและสังคมรอบข้าง ผู้ถูกไล่ออกจากโรงเรียน และไปใช้ชีวิตเฟค ๆ ในมหานครนิวยอร์คก่อนถึงกำหนดกลับบ้าน

…เรื่องก็มีเท่านี้ เหมือนอ่านไดอารี่ส่วนตัวของคอลฟิลด์นั่นแหละ….

แต่รวมๆ แล้วสนุกว่ะ อาจเป็นเพราะสำนวนการแปลของปราบดา หยุ่นด้วยก็เป็นได้

ป.ล. admin อีกท่านไม่ชอบเรื่องนี้เท่าไหร่ แต่คาดว่าจะมีบทวิจารณ์มาให้เราได้อ่านกันเร็ว ๆ นี้ …คือเธอมีมุมมองที่ดีในการรีวิวน่ะ 555