The Anatomy of Melancholy | Robert Burton

review by Kukee

The Anatomy of Melancholy | Robert Burton

ทุกคนคงมีหนังสือในฝัน… ฝันว่าอยากจะอ่านให้จบในชาตินี้ 🙂

“ฉันยุ่งกับการเขียนถึงความโศก เพื่อจะหลีกเลี่ยงความเศร้า” Robert Burton (1577–1640) เขียน The Anatomy of Melancholy เมื่อปี 1621

ในศตวรรษที่ 17 จะว่าเป็นหนังสือการแพทย์หรือวรรณคดีก็ไม่เชิง วิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่ทั้งหมด หนังสือเต็มไปด้วยปรัชญา อารมณ์ขันและการวินิจฉัยความโศกเศร้าที่เป็นต้นตอของโรคในมนุษย์ ซึ่งขายดีจนพิมพ์อยู่หลายครั้ง (หรือตอนนั้นชาร์ล ดิกเกนส์ยังไม่เกิด)

ในคำนำ เบอร์ตันเขียนว่า “แด่นักอ่านที่ป่วยอย่างสบายใจ” ด้วยความหนา 1382 หน้า และภาษาโบราณมาก แกพร้อมจะแจกยาเสมอ นักอ่านอย่างเราก็จะอ่านไปเรื่อย ๆ กลืนกินหนังสือแทนยา ดั่งที่วิลเลี่ยม ซาโรยันเคยเขียนไว้ว่า เป็นความสุขแห่งชีวิต