• เพศหญิง สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป)
  • โสด
  • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6
  • TOEIC 600 คะแนน

รายละเอียดเพิ่มเติม >> Qualification ครั้งที่ 3-2565.pdf (thaismileair.com)
ใบสมัคร >> Application Form_ใบสมัครไทยสมายล์.pdf (thaismileair.com)