Thai Smile รับสมัครแอร์โฮสเตส สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้-12 มกราคม 2020


  • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป
  • โสดสนิท ไม่เคยมีบุตร
  • โทอิค 600
  • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
  • ความสูงขั้นต่ำ 160 ซม.

ฯลฯ

รายละเอียด และแบบฟอร์มใบสมัคร คลิกพลัน
ประกาศรับสมัคร คลิกพลัน