30 ปีแห่งความหลัง กับเครื่องบิน 737-400 สายการบินไทย

ภาพนี้ admin ถ่ายในช่วงรอผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ในเช้าของวันที่ 6 ธันวาคม 2002 บนไฟลท์ TG 020 ไปอุบลธานีหรืออุดรราชธานีนี่แหละ อันนี้ admin ก็ไม่แน่ใจ 555

บุคคลในภาพคือพี่เพอร์เซอร์ป๊อก (ลาออกไปแล้ว) และน้องมด เธอเป็นแอร์น่ารัก ๆ รุ่นใกล้ ๆ กันกับ admin นี่แหละ

พี่ป๊อกนี่ไม่เจอกันนานแล้ว (ก็ลาออกไปแล้วไง) ส่วนน้องมดยังเจอกันบ้างนาน ๆ ครั้งที่ OPC เธอยังมีความสุขดีครับ

#byebyethai737
cr: ภาพ cover จาก Internet