Safety Training ของลูกเรือ สายการบินไทย

ภาพส่วนหนึ่งจากหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปีของลูกเรือ มั่นใจได้ ลูกเรือไทยสู้ได้ในทุกสถานการณ์ หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น ลูกเรือมีหน้าที่ในการนำผู้โดยสารออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุนี้เราจึงมีการฝึกอบรมทั้งภาคปฎิบัติและภาคทฤษฎีอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

นำภาพส่วนหนึ่งมาให้ชมกันเบาๆ ครับ

การฝึกเปิดประตูเครื่องแอร์บัส 330
การฝึกดับไฟ