Qatar รับลูกเรือที่กระบี่และภูเก็ต สมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 10 มีนาคมนี้

  • อายุขั้นต่ำ 21 ปี
  • เอื้อมแตะได้ที่ความสูง 212 ซม.
  • การศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษา (จบปริญญาเอกมาก็สมัครได้)

    ฯลฯ