ปังปอนด์ นันทวัน รัตนดิลกวิลาศ แอร์โฮสเตส สายการบิน Jalways และ Emirates

ภาพ before ถ่ายเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นแอร์แจส รุ่น 68 ปี 2004 ส่วนภาพ after ถ่ายเมื่อปีที่แล้ว ในวันที่เธอเป็นแอร์สายการบินเอมิเรตส์ batch 727

เธอรักอาชีพนี้ และจะเป็นแอร์ต่อไปจนชั่วฟ้าดินสลาย เธอกล่าวกับ admin ไว้อย่างนั้น