ปาล์ม แอร์โฮสเตส สายการบินไทย ปี 2014

เธอบอก admin ว่ารู้สึกอยากเป็นแอร์มาตั้งแต่เริ่มพูดได้… แล้วเธอก็เดินตามความฝันมาตลอด…

จบสตรีวิทยา 2 และ Business English จาก ม.กรุงเทพ

เป็น reception ที่โรงแรม Landmark 6 เดือน เพิ่งรู้สึกตัวมาเป็นแอร์ดีกว่า

กิจกรรมยามว่าง: นอน นอน และนอน