เมย์ แอร์โฮสเตส สายการบิน Air Asia X

พื้นเพเป็นคนระยองฮิ

จบ ม.6 จากโรงเรียนระยองวิทยาคม
ปริญญาตรีจากสถาบันการบินพลเรือน

แอร์สายการบิน Business Air 4 ปี
แอร์รุ่นแรกของสายการบิน Thai Smile
ปัจจุบัน go inter กับ Air Asia X

งานอดิเรกคือตระเวนกิน ๆๆๆ เลี้ยงหมา และรับจ้างเที่ยวทั่วราชอาณาจักร
และมีแควนแล้ว… admin ขอเสียใจแป๊บ… จบนะ…