Living the Simple Life | Elaine St. James

Living the Simple Life | Elaine St. James นุชจรีย์ ชลคุป แปล

การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียงและ slow life ไม่ใช่การท่องเที่ยวไร้จุดหมายไปวัน ๆ ไม่ทำงาน และกิน นอนอย่างขี้เกียจเหมือนที่หลายต่อหลายคนคิดอยากให้เป็นเช่นนั้น

หากแต่เป็นการตัดสิ่งที่ “เคยคิดว่าจำเป็น” และ “เกินจำเป็น” อันรกรุงรังออกจากชีวิตเสียบ้าง คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย “Living the Simple Life” เป็นหนังสือ How to ที่อ่านแล้วนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ลองไปหามาอ่านดูครับ แล้วคุณจะรู้ว่า ชีวิตที่เรียบง่ายมีความหมายต่อคุณอย่างไร? และมันขจัดเรื่องยุ่งยากอะไรในชีวิตของเราออกไปได้บ้าง?