Future ปัญญาอนาคต | ไตรรัตน์ ไตรสุริยธรรมา

Future ปัญญาอนาคต | ไตรรัตน์ ไตรสุริยธรรมา

ตั้งแต่ต้นปี… admin อ่านหนังสือไปหลายเล่ม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสั้น เรื่องแปล วรรณกรรมทั่ว ๆ ไป เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสอ่าน Future ปัญญาอนาคต โดย ไตรรัตน์ ไตรสุริยธรรมา อ่านจบแล้วอดนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้ อยากจะบอกว่า admin โชคดีที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนตาย…

เหมือนจะเป็นหนังสือ How to แต่ไม่ใช่แฮะ เพราะเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโลก หากฉายภาพใหญ่ของโลกและอนาคตที่เดินทางมาถึงแล้ว เพื่อผู้อ่านจะได้เตรียมรับมือ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกภายใน … เมื่อโลกภายในเปลี่ยน ความคิดจิตใจเปลี่ยน เราจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้ หากโลกภายในไม่เปลี่ยน ไฉนเลยจะเปลี่ยนแปลงใคร… ไตรรัตน์ว่าไว้ในคำนำ

หนังสือเล่มนี้มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงตน การสร้างตนเองขึ้นมาใหม่ของผู้อ่าน หนังสือเล่มนี้มิใช่สูตรสำเร็จหรือเคล็ดลับที่จะทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนชีวิตได้ในเวลาอันสั้น หรือมั่งคั่งในเวลาชั่วข้ามคืน หรือมีความสุขยืนยาวโดยไม่ลงมือทำ ฉลาดล้ำโดยไม่ต้องศึกษา หรือพบทางออกจากปัญหาโดยหันไปหาวิธีการเก่า ๆ

หนังสือเล่มนี้ชักชวนท่านผู้อ่านให้เดินทางร่วมกันไปสู่อนาคต ด้วยการศึกษาประสบการณ์จากทั่วโลก แล้วลงมือปฎิบัติอย่างมุ่งมั่น โดยไม่หวั่นต่อเสียงวิพากษ์ ไม่พึงพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ขบคิด สร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างและคุณค่า เพื่อให้ปัจเจกชนธรรมดาสามารถกำหนดอนาคตของตนได้ในยุควุ่นวายโกลาหล…

รูปเล่มภาพประกอบสวยงาม ราคา 395 บาทพิมพ์มานับครั้งไม่ถ้วน โดย openbooks เพื่อนนักอ่านควรหามาอ่านประดับปัญญาเป็นอย่างยิ่งครับ

cr: รูปจาก Internet และข้อความจากคำนำหนังสือ