ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

ภารโรง: myoldeditor

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย admin » วันจันทร์ เม.ย. 06, 2009 7:29 pm

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต" วัน เวลา สถานที่ เงื่อนไข กรุณาตรวจสอบด้านล่างครับ

1 กนกพร บัวอุไร
2 กนกอร ปัญญาบุญ
3 กมล ลิมเพชรากุล
4 กรณิการ์ เอี่ยมอมรรัตน์
5 กรรณิการ์ เสมอใจ 
6 กฤษพล พันธุ์สวัสดิ์
7 กัณธภรณ์ จันทร์แก้ว
8 กิตติพงศ์ songvong
9 กุลนันทน์ เหล่าสมาธิกุล
10 ขนิษฐา รุ่งเรืองเกียรติ

11 ขวัญชนก สีละพัฒน์
12 จตุราพร รัตถิกุล
13 จริณันฑ์ ผุลละศิริ
14 จิตรธีรา สีมามหรรณพ
15 จินต์จุฑา นันตา
16 จินีพัฒน์ กลิ่นแก้ว
17 จุฑารัตน์ บางขุนเทียน
18 เฉลิมพล ทศพร
19 ชญานิษฐ์ กุลกิ่ง
20 ชเนตตี ปริวรรตภาษา 

21 ชไมพร หมู่ขจรพันธ์
22 ชาญธาดา กฤชเลิศกุล 
23 ฐาค์ณิกสา ประจักษ์จิตร
24 ฐานิยา นรเศรษฐ์ศรีสุข
25 ณนันทา เพชรดี
26 ณัชชา อโณทัย
27 ณัฐกานต์ ชัยธัชวาณิชย์   
28 ณัฐธิดา ฟักสุบรรณ์
29 ณัฐพล ขำเบ็ญจา
30 ณัฐสินี จิระฉัฐวัฒน์

31 ณัฐสุดา เนตรขันธ์
32 ณาตยาณี ไพรัชพร
33 ดวงใจ กิตติกานต์เลิศ
34 ตรีนุช สุขสิริวรพงษ์ 
35 ธนันท์พร โอสถานันต์กุล
36 ธริษตร์ มัณฑะนานนท์
37 ธัชธมน มอญดะ
38 ธัญนันท์ ติณห์วรินทร์
39 นภัสชล วงศ์วุฒิโท
40 นริศรา จารุพูนผล

41 นวรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล
42 นุจรี จุ้ยช่วย
43 เบญจมาศ สีสวย
44 ประวิทย์ เติมกิจขจรสุข
45 ปารัชยา พยัตตพงษ์ 
46 ปาลิดา บุญสว่าง
47 พรนิภา ศรีสงค์
48 พัชรนัญศณข์ อินทเวียง
49 พิชญา เสมาชัย
50 พิทยุตม์ รัตนพวงทอง

51 พิมพิไล พูลสวัสดิ์ 
52 พีรพัฒน์ สมบัติเรือง
53 ไพลิน บุญไชโย
54 ภักดิ์รพี เฟื่องปรางค์
55 ภัคพร เอมวงษ์ 
56 ภูมิพิชญ์ เทศธรรม
57 ภูษิตา คณารมย์ 
58 มนัสวี จีนาภักดิ์
59 มยุรา รามณรงค์ 
60 มยุรี วงศ์สถาพรพัฒน์

61 มัญชรีภรณ์ บุษบา
62 มินตรา อัญชลิสังกาศ
63 มุจรินทร์ บารศรี
64 ลัทธิยา จึงจงจิตต์  
65 วนิดา แต่งวัฒนานุกูล
66 วรพร Koeikao
67 วัชราภรณ์ อรุณสุขรัตน์
68 วัลลภา วรฐิติศักดิ์
69 วิรงรอง โพธิ์สุข
70 วิสา ภิญโญ

71 เวธกา โชติจิรวุฒิ 
72 ศรสวรรค์ พงษ์เผ่า 
73 ศิรินภา ด่านยุทธพลชัย 
74 ศิริลักษณ์ จตุรงคโช
75 ศิวกร ชูประเทศ   
76 ศิวพร แก้วสาธร
77 ศุภลักษณ์ วัฒนะชัย
78 สมฤดี อังสุรัตน์
79 สายรุ้ง วรุณธารทิพย์
80 สิริยุพา จึงศิริ

81 สุนันธิณี รัตนกุล
82 สุพัตรา ชูบูระ
83 สุรัชนีย์พร นวลฉ่ำ
84 โสภิดา นิลสัน 
85 หทัยชนก อินลบ
86 หทัยรัตน์ พูลไพบูลย์ 
87 องอาจ ชนะมาร
88 อดุลยโรจน์ ด่านรัชตกุล
89 อภิภาดา ลีลาอภิฤดี
90 อรวรรณ ชีวชัชวาล

91 อรวรรณ วรรณดี
92 อลิษา กุลพรสิริกุล
93 อัจฉรา สุนทรีวงศ์
94 เอกพจน์ กิจการ


ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบชื่อตัวเองอย่าแปลกใจครับ เพราะ

1. คุณไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ thaicabincrew.com เราตรวจสอบแล้วไม่พบ username ของคุณ 6 ราย
2. สมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมาให้เรา activate 1 ราย
3. ให้ข้อมูลไม่ครบ (ไม่มีชื่อเล่น ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ ไม่ให้วันเดือนปีเกิด) 13 ราย

ไม่เป็นไรสัมมนาดีๆ แบบนี้อาจมีอีกในโอกาสต่อไป ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกเชิญสมัครได้เลยฟรีๆ ตั้งแต่บัดนี้ครับ

อย่าลืม

เห็นรายชื่อตัวเองแล้วเตรียมตัวให้พร้อม พร้อมเงิน 300 บาทเข้าร่วมสัมมนาได้เลยในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขัดข้องมีธุระกระทันหันไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้งสถาบัน Academic Crew เบอร์โทรศัพท์ 02-884-6118, 086-309-3348 โดยเร็วที่สุด คนเรามีธุระด่วนกันได้ไม่ว่ากันครับ สำหรับใครไม่มาและไม่แจ้งถือว่าเสียมารยาท จะถูกบล๊อกจากการใช้เว็บบอร์ด และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของเว็บไซต์ในอนาคต และเราจะนำรายชื่อมาแจ้งให้ทราบตรงนี้ด้วยครับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากเว็บไซต์กลับบ้านด้วยครับ [smilie=bn27.gif]

..........................................


รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ิพร้อมแล้วสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้

1. ส่งรายละเอียดตามที่แจ้งไว้มายัง activity@thaicabincrew.com subj: academic crew seminar ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 19 เมย.
2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เว็บบอร์ดนี้ในวันจันทร์ที่ 20 เมย.

ดังนั้นสมัครแล้วอย่าลืมกลับมาตรวจสอบรายชื่อของตัวเองด้วยนะครับ หลังจากนั้นเตรียมตัวเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เลย หากไม่สะดวก ต้องการยกเลิก หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบัน academic crew เบอร์โทรศัพท์ 02-884-6118, 086-309-3348 (กรณียกเลิก กรุณาโทรแจ้งหลังจากประกาศรายชื่อในเว็บบอร์ดแล้ว)


งานนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับ กรุณาอ่านให้ละเอียด จึงเรียนมาเพื่อทราบ
admin
Site Admin
Site Admin
 
จำนวนการตอบ: 159
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ ส.ค. 13, 2004 5:44 pm
Reputation point: 15
admin โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย yonongi » วันจันทร์ เม.ย. 20, 2009 11:50 am

และแล้วก็ได้ไป หุหุ

แต่แอบเขิลไปคนเดียว

ใครหาเพื่อนไป pm มาโลด ... [smilie=bn40.gif]

รออยู่เน้อ... [smilie=bn43.gif]
The Day u decide to do it Is... ur Lucky Day.

เวลาที่เหลืออยู่...เหมาะแก่การใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเท่านั้น

I won't give up while there's a glimmer of a chance.
yonongi
Business Class
Business Class
 
จำนวนการตอบ: 216
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ มิ.ย. 02, 2006 2:04 pm
ที่อยู่: in the air
Reputation point: -3
yonongi คุณควรปรับปรุงตัวใหม่นะ!!

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย hidelove » วันจันทร์ เม.ย. 20, 2009 2:29 pm

ไปคนเดียวเหมือนกัน แล้วเจอกันนะเพื่อนๆ [smilie=bn21.gif]

[smilie=bn38.gif] [smilie=bn38.gif] [smilie=bn38.gif]
[smilie=bn27.gif] [smilie=bn27.gif] [smilie=bn27.gif]
hidelove
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 26
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ ธ.ค. 08, 2008 2:57 pm
Reputation point: 0
hidelove โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย pompam01 » วันจันทร์ เม.ย. 20, 2009 5:58 pm

ไปคนเดียวเหมือนกันค่ะ
[smilie=bn43.gif]
ภาพประจำตัวสมาชิก
pompam01
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 22
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพุธ ม.ค. 21, 2009 7:35 pm
Reputation point: 0
pompam01 โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย nuttsumi » วันจันทร์ เม.ย. 20, 2009 7:34 pm

แล้วเจอกันในงานนะคะ อิอิ [smilie=bn21.gif]
I believe I can fly .... อยู่สูง อย่ามองต่ำ
nuttsumi
 
จำนวนการตอบ: 1
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันเสาร์ ธ.ค. 13, 2008 11:07 pm
Reputation point: 0
nuttsumi โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย lOn3lYpOpZ » วันจันทร์ เม.ย. 20, 2009 8:42 pm

ไปคนเดียวเหมือนกันเลย

แล้วเจอกันนะคะ
I'm not born to be but I'll try my best to be.
ภาพประจำตัวสมาชิก
lOn3lYpOpZ
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 23
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ ส.ค. 15, 2008 2:53 pm
Reputation point: 0
lOn3lYpOpZ โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย ladycrew » วันจันทร์ เม.ย. 20, 2009 9:33 pm

อ่ะ และแล้ว เราก็ได้ไปด้วยคน [smilie=bn18.gif]
ทักทายกันน่ะค่ะ

แล้วเจอกันค่ะ [smilie=bn21.gif]
ladycrew
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 23
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. ม.ค. 29, 2009 11:13 pm
Reputation point: 0
ladycrew โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย นู๋ดักแด้ » วันจันทร์ เม.ย. 20, 2009 11:51 pm

ไปคนเดียวเหมือนกานนนน

แล้วเจอกันนะคะ อิอิ [smilie=bn18.gif]
Don't stop till U reach the top!

http://www.facebook.com/Leila.Tookkatoon
ภาพประจำตัวสมาชิก
นู๋ดักแด้
Royal Silk Class
Royal Silk Class
 
จำนวนการตอบ: 313
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ ก.พ. 11, 2008 1:47 pm
ที่อยู่: BKK
Reputation point: 0
นู๋ดักแด้ โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย yuiinch » วันอังคาร เม.ย. 21, 2009 1:44 pm

เราก็ไปคนเดียวเหมือนกันค่ะ ไปเจอกันวันงานนะค่ะ

ตื่นเต้นจังเลย [smilie=bn22.gif]+

แล้วถ้าจะเดินทางโดยBTS ลงสถานีไหนใกล้สุดค่ะ
yuiinch
 
จำนวนการตอบ: 9
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอาทิตย์ มิ.ย. 04, 2006 5:39 pm
Reputation point: 0
yuiinch โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย por360 » วันอังคาร เม.ย. 21, 2009 8:39 pm

เพิ่งทราบข่าวอ่ะครับ อยากไปด้วยคนจังเลย [smilie=bn18.gif] [smilie=bn18.gif] [smilie=bn18.gif]
por360
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 56
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. พ.ย. 23, 2006 8:23 pm
Reputation point: -2
por360 คุณควรปรับปรุงตัวใหม่นะ!!

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย Inferno » วันพุธ เม.ย. 22, 2009 2:49 am

ลง BTS อนุสาวรีย์ แล้วนั่ง ปอ.515 ถึงหน้าสวนดุสิตเลย
ภาพประจำตัวสมาชิก
Inferno
Premium Economy Class
Premium Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 139
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ ก.ค. 16, 2007 11:47 am
Reputation point: 0
Inferno โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา "เสวนาประสาแอร์สจ๊วต"

โพสต์โดย i_tonnz » วันพุธ เม.ย. 22, 2009 3:50 pm

ไปคนเดียวเหมือนกันคับ
[smilie=bn40.gif]
i_tonnz
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 69
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. ม.ค. 01, 2009 9:37 pm
Reputation point: 0
i_tonnz โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง กิจกรรมชิงรางวัล ส่งข่าวถึงสมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยเว็บไซต์ รวมภาพกิจกรรม

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และขาจร 1 คน