ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมพร้อมก้าวสู่สายการบินญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ By Academic Crew 22 มีค.นี้

ภารโรง: myoldeditor

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมพร้อมก้าวสู่สายการบินญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ By Academic Crew 22 มีค.นี้

โพสต์โดย myoldeditor » วันอังคาร มี.ค. 11, 2008 2:13 pm

รายชื่อสมาชิกเว็บไซต์ TCC ผู้เข้าร่วม สัมมนาเตรียมพร้อมก้าวสู่สายการบินญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ By Academic Crew จำนวน 73 คน

เห็นรายชื่อแล้ววันงานไปได้เลย จะไม่มีใครโทรไป confirm อะไรทั้งสิ้นครับ

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) เลขที่ 189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-244-5410-5 (ดูแผนที่ด้านล่าง)

ห้อง 201
เวลา 13:00 – 16:00 น.
วัน เสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551

ลงทะเบียนพร้อมกันในเวลา 12.00 น. โปรดตรงต่อเวลา ย้ำ ต้องตรงต่อเวลาครับ เพื่อประโยชน์ของคุณเอง งานนี้ myoldeditor อาจไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเอง

...............................


กนกพรรณ ฐิตเมธ
กมลพร ลิ่มสกุล
กรณิการ์ เอี่ยมอมรรัตน์
กรวิภา โกมลวิทยคุณ
กานตินา โอเคลา
กิจจาภรณ์ บุญพาโชค
เกียรติสุภา ธูปานันท์
จรัสวรรณ สุนทรโสพันธุ์
จิราพรรณ ชัยวิเศษ
เจนจิรา บางเจริญทรัพย์

โฉมอุษา ค้าเจริญ
ชนกานต์ สงวนงาม
ชนินันท์ มาเจริญ
ชลิดา สายประดิษฐ์
ณฐาศิริ จิระนารักษ์
ณัฏยา โพธิ์ถาวรจิรกุล
ณิชกมล ดวงพัตร
ดวงกมล อัครเหมพัฒน์
ทักษพร พัฒนิบูลย์
ทิพวรรณ ภู่นาค

ธนชนก อัครศิระกุล
ธนพร อนันตวงศ์
ธนัฐสิริ วิทยาพันธ์ประชา
ธนิตา ถนอมศักดิ์ยุทธ
ธันยวัน บรรณภพ
นนทลี มากบุญ
นพรัตน์ สำเร็จวิทย์
นพวรรณ กำลูนเวสารัช
นริศรา ข่าทิพย์พาที
นันทนัช ยิ่งยง

นันทวัน ลำใย
นิศาชล ชื่นกมล
นุชจิรา จิรายุส
บุษราคัม บุญประกอบพร
เบญจวรรณ เฟื่องมณี
ปรัชญานีย์ มะหัด
ปวีณา เปรมโรจน์
ปิ่นมณี เต็มธนมงคล
เปรมฤทัย เครือเรือน
พรรณวิภา เผ่าวิทยานนท์

พัดชา วัชรารักษ์
พิชนันท์ ตั้งจิตประสงค์
พิชามญชุ์ กันธะวงษ์
เพชรรัตน์ บุญเหลือล้ำ
ภาสิรินทร์ ฝูงทองเจริญ
มัณฑนา อุดมสินกุล
ยูถิกา อมาตยกุล
เยาวลักษณ์ วิวัฒนานนท์
รัตนา นนทะมาตร
รัศมี บัณณสิทธิ์รัตน์

รำไพ เที่ยงผดุง
วราภรณ์ ละม้าย
วราภา เอารัตน์
วัลลภา วรฐิติศักดิ์
วิศรา คารมปราชญ์
ศตพร สมจิตต์
ศศิกานต์ ภัทรวิชญ์กุล
ศศิภา ตีรบุลกุล
ศันสนีย์ เจริญสุข
ศิริวรรณ สวนทะ

ศุภรดา ธุรการวิทยา
ศุรดา(สุกัญญา) โชติวรอานนท์
สโรชา เฉลิมสุข
สุทธกานต์ ทองศรี
สุธิดา นัยวงศ์
สุปราณี เสริฐปัญญา
สุรีรัตน์ อริยะเครือ
อทิตยา แจ้งยอดสุข
อภิรดี กฤษณะดิลก
อรนันท์ อรุณรัตนพงศ์

อังสนา วงษาญาณ
อุษาฉาย อัครทันตานนท์
เอมอร พงศ์สถาพร


อย่าลืม เมื่อพบรายชื่อของตัวเองแล้ว และขัดข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งด่วนที่เบอร์ 081-864-3782 หรือ 081-833-2383 ภายในวันศุกร์ที่ 21 นี้ ผู้ใดมีรายชื่อแล้วเบี้ยวหายไปเลย จะถูกนำชื่อออกมาแสดงในหน้าเว็บบอร์ด ถูกตัดออกจากระบบสมาชิก ถูก block เป็น blacklist และหมดสิทธิ์ร่วมกิจกรรมอื่นใดกับเว็บไซต์อีกในอนาคต

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้ที่เบอร์ 081-864-3782 หรือ 081-833-2383

...............................


ปิดรับสมัครแล้ว

รูปภาพ
สถาบัน Academic Crew

รูปภาพ
และเว็บไซต์ www.thaicabincrew.com ขอเชิญผู้สนใจสายการบินญี่ปุ่นเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ

“เตรียมพร้อมก้าวสู่สายการบินญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ”

โดยวิทยากร คุณปณิธาน ขันขวา อดีตพนักงานสายการบิน JALways ประสบการณ์กว่า 10 ปีเคยเป็นทั้งกรรมการสัมภาษณ์, Instructor of Cabin Service Training, Material training (MT) และหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและยังมีทีมอดีตกรรมการสัมภาษณ์และครูผู้ฝึกสอนจากสายการบินญี่ปุ่นร่วมสัมมนา

หัวข้อในการสัมมนา

1. ขั้นตอนการรับสมัครและการสัมภาษณ์ของสายการบินญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงขั้นตอนการตรวจร่างกาย
2. สัมภาษณ์รอบแรกเป็นอย่างไร เกณฑ์การให้คะแนนรวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนวันจริง
3. สัมภาษณ์รอบสอง คำถามยากกว่ารอบแรกจริงหรือเปล่ารวมถึงวิธีการระงับอารมณ์ความตื่นเต้น
4. ตอบคำถามอย่างไรชนะใจกรรมการ
5. สายการบินญี่ปุ่นชอบคนแบบไหน
6. สายการบินญี่ปุ่นดีจริงหรือ
7. อยากเข้าสายการบินญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวอย่างไร
8. แอร์สายการบินญี่ปุ่นทำงานอย่างไรกันบ้าง

ฯลฯ และอีกมากมาย
พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามอย่างใกล้ชิด พลาดไม่ได้นะคะ

ค่าเข้าสัมมนา : ท่านละ 200 บาท ราคานี้รวมอาหารว่าง ชาและกาแฟ (จ่ายหน้างาน อย่าลืมนำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

จำนวน : 100 ท่านเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
เลขที่ 189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-244-5410-5

ห้อง 201
เวลา 13:00 – 16:00 น.
วัน เสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551

รูปภาพ

*** การจัดสัมมนาในครั้งนี้มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายการบินใดๆทั้งสิ้น***

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

- สุภาพสตรี
- เป็นสมาชิกเว็บบอร์ด thaicabincrew.com
- เป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วหรือคาดว่าจะจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีในเดือนมีนาคม 2551 นี้ และต้องเป็นผู้ที่จะสมัคร JALways ในรอบนี้
- อายุ 20-26 ปี (เกิดระหว่างปี 1982-1986)

คุณสมบัติไม่ครบอย่าสมัครครับ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับโอกาสก่อน

พร้อมแล้วส่งรายละเอียดด้านล่างเรียงตามลำดับดังนี้

- ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น (ภาษาไทยเท่านั้น) ข้อต่อๆ ไปจะเป็นภาษาอะไรก็ตามสะดวก
- ที่อยู่โดยละเอียด
- วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่ติดต่อได้ในเวลาปกติ 09.00-21.00 น.)
- Username เพื่อแสดงความเป็นสมาชิกเว็บบอร์ดของคุณ
- วันที่คุณสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด (ไม่มี-ไม่ทราบ-ไม่รู้หาจากที่ไหน-หรือแจ้งไม่ตรงความเป็นจริง ตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาครับ)

พร้อมทุกอย่างแล้ว รีบส่งมายัง myoldeditor@thaicabincrew.com subj: Free JAL seminar ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบอร์ดแห่งนี้ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เพราะฉะนั้นสมัครแล้วอย่าลืมกลับมาเช็ครายชื่อของท่านด้วยครับ

หลังประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ใดขัดข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งที่เบอร์ 081-864-3782 หรือ 081-833-2383 ผู้ใดมีรายชื่อแล้วเบี้ยวหายไปเลย จะถูกนำชื่อออกมาแสดงในหน้าเว็บบอร์ด ถูกตัดออกจากระบบสมาชิก ถูก block เป็น blacklist และหมดสิทธิ์ร่วมกิจกรรมอื่นใดกับเว็บไซต์อีกในอนาคต

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้ที่เบอร์ 081-864-3782 หรือ 081-833-2383

หมายเหตุ 1 :

- ทีมงาน TCC ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้
- ข้อมูล (รวมถึง Subj.) ที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
- ทีมงาน TCC สงวนสิทธิในการนำบทความและรูปกิจกรรมลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
- ทีมงาน TCC ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอีกครั้งก่อนการสัมมนา
- สถาบัน ACADEMIC CREW สงวนสิทธิ์ในการบันทึกเทป, วีดีโอ, อุปกรณ์การอัดเสียงทุกชนิดรวมทั้งรูปกิจกรรมต่างๆในการสัมมนา
- แต่งกายสุภาพ งด ใส่กางเกงขาสั้น, รองเท้าแตะ, เสื้อแขนกุด และกระโปรง mini skirt
- เจ้าหน้าที่ Academic Crew สงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่แจ้ง ไม่ตรงต่อเวลาและแต่งกายไม่เหมาะสม

หมายเหตุ 2 :

ทีมงาน TCC เป็นสื่อกลางในการรับสมัครสมาชิก TCC เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เท่านั้น ส่วนเนื้อหาและกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบัน Academic Crew
แก้ไขล่าสุดโดย myoldeditor เมื่อ วันเสาร์ มี.ค. 22, 2008 9:03 pm, แก้ไขแล้ว 3 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
myoldeditor
TCC Staff
TCC Staff
 
จำนวนการตอบ: 2253
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอาทิตย์ ส.ค. 22, 2004 8:49 pm
Reputation point: 39
myoldeditor โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย namakunat » วันอังคาร มี.ค. 11, 2008 2:48 pm

ง่ะ 22หนูไปขึ้นดอย
อยากไปสัมมนาด้วยอ่ะคะ
เสียดายจัง สวยดุสิตก้ออยู่ใกล้ๆบ้านด้วย

จะมีจัดอีกรอบ วันอื่นมั้ยอ่ะคะ
semaNgAT !! aku bisa!!

万事开头难
namakunat
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 64
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ มิ.ย. 18, 2007 4:07 pm
ที่อยู่: bangkok
Reputation point: 0
namakunat โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย ozzyhachi » วันอังคาร มี.ค. 11, 2008 3:34 pm

น่าสนใจมากๆๆ
ozzyhachi
 

โพสต์โดย แอนนา » วันอังคาร มี.ค. 11, 2008 5:21 pm

จัดกิจกรรมดีจังเลยนะคะเนี่ย ^^ ชอบจังๆ

แต่หนูยังไม่รู้ว่าจะติดป.ตรีที่ไหนเลย
เพิ่งจะเอ็นท์ครั้งแรกมาเมื่อวันก่อนด้วยซ้ำ 555+

ไว้มีกิจกรรมไหนไม่จำกัดวุฒิเท่านี้ล่ะก็ จะต้องไปร่วมด้วยให้ได้แน่ๆคะ ฮิฮิฮิ
i jUZ Cr@zY iN

รูปภาพ

'bL@Ck & P!nK PuNK Pr!Nc3s$'
ภาพประจำตัวสมาชิก
แอนนา
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 55
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:16 pm
Reputation point: 0
แอนนา โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย sasipa_gift » วันอังคาร มี.ค. 11, 2008 6:48 pm

น่าสนใจจัง ส่งไปแล้วค่า
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
sasipa_gift
Business Class
Business Class
 
จำนวนการตอบ: 294
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอังคาร ส.ค. 08, 2006 6:40 pm
Reputation point: 0
sasipa_gift โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย Pantita » วันอังคาร มี.ค. 11, 2008 8:58 pm

วันประกาศ คิดว่าน่าจะเป็น 19 มี.ค. มากกว่า เมษายน นะจ๊ะ
Pantita
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 50
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. มี.ค. 29, 2007 11:58 pm
ที่อยู่: เย็นสบายใต้ฟ้า
Reputation point: 0
Pantita โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย myoldeditor » วันอังคาร มี.ค. 11, 2008 11:04 pm

Pantita เขียน:วันประกาศ คิดว่าน่าจะเป็น 19 มี.ค. มากกว่า เมษายน นะจ๊ะ


โอ้ ขอบคุนอย่างแรงครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
myoldeditor
TCC Staff
TCC Staff
 
จำนวนการตอบ: 2253
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอาทิตย์ ส.ค. 22, 2004 8:49 pm
Reputation point: 39
myoldeditor โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย teetee8220 » วันอังคาร มี.ค. 11, 2008 11:43 pm

:P กิจกรรมดีๆอย่างนี้ ม่ายพลาดอ่ะค่ะ หุหุ...
ภาพประจำตัวสมาชิก
teetee8220
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 44
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ พ.ย. 06, 2006 12:49 am
Reputation point: 0
teetee8220 โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย kung31 » วันพุธ มี.ค. 12, 2008 12:41 am

ลองสมัครไปดีกว่า
kung31
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 40
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอังคาร ม.ค. 30, 2007 11:24 pm
Reputation point: 0
kung31 โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย sha-em » วันพุธ มี.ค. 12, 2008 1:37 am

กิจกรรมดีๆอย่างนี้ไม่ยอมพลาดอย่างเด็ดขาด
sha-em
 
จำนวนการตอบ: 3
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. เม.ย. 20, 2006 5:42 pm
Reputation point: 0
sha-em โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย candy14 » วันพุธ มี.ค. 12, 2008 9:46 am

เด๊ยวนี้ทำงานแล้ว ไม่ค่อยได้เข้าร่วมตอบ จะได้รับการคัดเลือกมั้ยเนี่ย แต่กิจกรรมนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะ
Be modest, a lot was accomplished before you were born.
candy14
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 63
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอาทิตย์ ต.ค. 22, 2006 9:03 pm
Reputation point: 0
candy14 โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย chenisa » วันพุธ มี.ค. 12, 2008 12:01 pm

กิจกรรมดีมากเลยค่ะ
วันที่ 22 มีนาคม 2551 ชัวร์นะคะ จะได้แลกเวรไป
chenisa
 

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง กิจกรรมชิงรางวัล ส่งข่าวถึงสมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยเว็บไซต์ รวมภาพกิจกรรม

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และขาจร 1 คน

cron