เรายินดีสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและสาธารณกุศลทุกรูปแบบ และรายงานกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

ภารโรง: myoldeditor

เรายินดีสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและสาธารณกุศลทุกรูปแบบ และรายงานกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

โพสต์โดย myoldeditor » วันศุกร์ ธ.ค. 21, 2007 6:03 pm

เว็บไซต์ thacabincrew.com และ FB: https://www.facebook.com/thaicabincrewcommunity/ ยินดีสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และมีประโยชน์เพื่อสังคมของหน่วยงานอิสระ NGO และสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น

หลายปีที่ผ่านมา เราได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของนักศึกษาหลายสถาบันดังต่อไปนี้

2562

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการละครเวทีปริญญานิพนธ์ เรื่อง TRIAL
ภาควิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทศกาลละครเวทีศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
องค์กรอีคิวคลับ (EQ CLUB) กลุ่มนิสิต-นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งาน HAP DAY ตอน Relationชิด(SHIT!?) ความสัมพันธ์ที่สนิท (ใจ) กว่าเดิม

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ งานการแสดงละครเวที เรื่อง”คืนวรยั้วร้ายกับนายตัวดี”
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Make a dream like a film by Khamkwan”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ “Chicago The Musical”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการวันแรกพบ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมทางด้านการศึกษา สอบรำเดี่ยวมาตรฐาน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โครงการแฟชั่นโชว์ ปีการศึกษา 2562

2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการเทศกาลละครศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ๊ะเอ๋ลูกนก 61
ภาควิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทศกาลละครเวทีศิลปะนิพนธ์ ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยพายัพ โครงสร้างจิตสำนึกสาธารณะ “คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน”
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการเทศกาลละครศิลปะการแสดงนิพนธ์ 2561

2560

เครือข่ายประธานนักเรียน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อประเทศไทย ครั้งที่ ๖
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ “สามสิบเอ็ดกำลังก้าว” ภาควิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การแสดงละครรุ่น

2559

มกราคม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาทัศนศิลปศึกษา
กุมภาพันธ์ : มหาวิทยาลัยพายัพ งาน International Day ครั้งที่ 13
มีนาคม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน งานแสดงละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 24
เมษายน : สมาคมมวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
พฤษภาคม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มิถุนายน : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ งาน AU Camp 2016

2556

มค.56 การจัดงานดอกเหงื่อความดี เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน วัดหนองยาง จ.ชัยนาท
กพ.56 งานสัมมนาทางการตลาดครั้งที่ 11 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีค.56 โครงการละครเวทีวาไรตี้โชว์ ขยับปีก ครั้งที่ 23_สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมย.56 โครงการกิจกรรมละครประเพณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พค.56 นิทรรศการครั้งที่ 11 สรวงสววรค์แห่งแดนมังกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มิย.56 โครงการรวมน้ำใจแบ่งปันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งนี้ 17 ของชมรมภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กค.56 การแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 27 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สค.56 กิจกรรม ค่ายสำนึกรักบ้านเกิด ๑ ก่อเกิดจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กย.56 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติครั้งที่ 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตค.56 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครั้งที่ 25 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พย.56 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ กิจกรรมละครเวทีมัลติ ครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2555

มค.55 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร้านก๊วยเตี๋ยวปลาลูกชิ้นเหรียญทองเสวย
กพ.55 กิจกรรมชมรมรักบี้ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีค.55 นิตยสารเปิดกระโหลก โครงการ Project 2 season 2 The Pocketbook ของเล่นของคนมีหัวคิด (เด็กมัธยมขอนแก่น)
เมย.55 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครั้งที่ 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พค.55 โครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบทครั้งที่ 23 จังหวัดสกลนคร
มิย.55 สนับสนุนการจัดพิมพนิตยสารรับน้อง "Walk" คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กค.55 สนับสนุนการจัดพิมพ์สมุดรับน้อง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สค.55 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการชีวิตและความตายร่วมสมัยครั้งที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
กย.55 โครงการศิลปนิพนธ์ละครเวที SSRU 55 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตค.55 โครงการค่าย“ปลูกฝันปันโอกาส“ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พย.55 ทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี ขาดทุนทรัพย์ 1 ทุน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธค.55 โครงการ “Mister & Miss Stamford Contest 2012 for Charity and Freshy Night Party 2012” องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

2554

มค.54 โครงการละครเวที ลำดับที่ 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กพ.54 โครงการละครเวที "The Flower Girl" กลุ่มละครเวทีภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีค.54 -
เมย.54 -
พค.54 โครงงาน “โรงละครใหญ่ชมศิลป์ (CHOMSILP Theatre) ” ชมรมศิลปะการแสดงและวรรณกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มิย.54 กิจกรรมรับน้อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กค.54 กิจกรรม Freshy Dent คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สค.54 ค่ายสานฝันน้องกับเพื่อนพ้องลูกแม่โดม ครั้งที่ 3 กลุ่มนักศึกษาขอนแก่น แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กย.54 ละครเวทีภาษาอังกฤษ ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตค.54 การบินสานฝันปันอักษร 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ม.เกษมบัณฑิต ณ ร.ร.บ้านแก้งยาง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
พย.54 โครงการ ค่าย จุฬา-กาฬสินธุ์ สำนึกรักท้องถิ่นสานฝันเยาวชนโครงการ 6องค์การบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธค.54 ค่ายวิชาการสานใจพี่ สู่ใจน้อง มองอนาคต ครั้งที่ 1 โดยศิษย์เก่าจักราชวิทยา 51

2553

มิย.53 โครงการรักน้อง รักปลา รักษ์ป่าชายเลน สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กค.53 โครงการจัดทำเสื้อรับน้องขึ้นดอย สำหรับนักศึกษาใหม่คณะทันตะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สค.53 โครงงานกิจกรรมละครเวที คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปี 2553
กย.53 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยาสู่สังคม ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตค.53 ละครพิพิธทัศนาละครเวทีล้อการเมืองไทยครั้งที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พย.53 โครงการกายภาพบำบัดสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธค.53 งานเทศการของขวัญ นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

มกราคม ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ http://www.hflight.net ค่าจัดซื้อ server จำนวนเงิน 5000 บาท
กุมภาพันธ์ ให้การสนับสนุนการจัดแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ west side story คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน 5000 บาท
มีนาคม ให้การสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท อำเภองาว จ.ลำปาง ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 5,000 บาท
เมษายน ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 5,000 บาท

2551

สิงหาคม ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือวันรพี ประจำปี 2551 ของคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนเงิน 4,000 บาท
กันยายน ให้การสนับสนุนชมรมโดมทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่ายสร้างเติมสุข...สานฝัน...สู่ชุมชน วันที่ 23 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2551 ณ จังหวัดสตูล จำนวนเงิน 5,000 บาท
ตุลาคม ให้การสนับสนุนงาน the 6th international day 2008 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวนเงิน 5,000 บาท
พฤศจิกายน ให้การสนับสนุนการจัดทำนิตยสารบ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวนเงิน 3,500 บาท
ธันวาคม ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับเยาวชน ค่ายกองพันพัฒนาที่ 3 อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ จำนวนเงิน 5,000 บาท

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2550-มกราคม 2551 เราได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ชมรมหลายสถาบันดังต่อไปนี้

สิงหาคม 2550: โครงการสานฝันสู่รั้วแม่โดมครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550
กันยายน 2550: งาน Openmind สไตล์ event ของภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 กันยายน 2550
ตุลาคม 2550: โครงการค่ายอาสาพัฒนา NUIC WE CARE ณ โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 โดยสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธันวาคม 2550: โครงการออมสินพัฒนาสังคม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ของชมรมคนสร้างค่าย สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2550
มกราคม 2551: โครงการละครภาษาอังกฤษ "Grease the Musical" โดยชมรมศิลปะการแสดงละครภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายฐานันดร วงศ์กิตติธร เป็นประธานโครงการ และ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
กุมภาพันธ์และมีนาคม 2551 ไม่มีโครงการใดได้รับการสนับสนุน

.........................................

รายละเอียดและขั้นตอนการขอสปอนเซอร์จากเว็บไซต์ thaicabincrew.com และ FB: https://www.facebook.com/thaicabincrewcommunity/

การขอการสนับสนุนก็ไม่ยากเย็นอะไร เพียงส่งเอกสารดังต่อไปนี้ผ่านทางอีเมล์ thaicabincrew@hotmail.com subj: sponsorship เท่านั้น ย้ำว่าอีเมล์นี้เท่านั้น

- จดหมายจากคณะหรือหน่วยงาน เรียน ผู้ดูแลเว็บไซต์ http://www.thaicabincrew.com ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมชื่อสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- proposal อธิบายหลักการและเหตุผล สาธยายมาว่ากิจกรรมของท่านมีความเป็นมาและจะเป็นไปอย่างไร
- เอกสารสนับสนุนอื่นๆ หากมีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ: ต้องส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมดก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างต่ำ 30 วัน ประเภทขอวันนี้อาทิตย์หน้ามีงานเราไม่ให้ครับ

และเมื่อเราตกลงให้การสนับสนุน กรุณาส่งรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการโอนเงินมาให้เราด้วยครับ

ที่สำคัญ จัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้ทางไปรษณีย์มาที่ ฐิติพงศ์ จีนุพงษ์ สำนักงานเว็บไซต์ thaicabincrew.com 125/39 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กท 10250

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง
- จดหมายขอบคุณจากโครงการ คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
- ใบเสร็จรับเงินจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย (จำนวนเงิน 5000 บาท)
- รายงานกิจกรรมโดยสรุป (ย้ำ โดยสรุปก็พอไม่ต้องลงทุนทำเป็นรูปเล่มให้เปลืองตังค์) และรูปกิจกรรมพอสังเขป

หมายเหตุ: เราเป็นเว็บไซต์เล็กๆ จึงสามารถสปอนเซอร์ได้เพียง 1-2 กิจกรรมต่อเดือนและสปอนเซอร์รายละ 5000-10,000 บาท และจะพิจารณาโครงการที่ให้รายละเอียดครบถ้วนเท่านั้น
แนบไฟล์
logo4sponsor_309.jpg
นำไปใช้ได้เลยครับ
logo4sponsor_309.jpg (55.84 KiB) เปิดดู 29574 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย myoldeditor เมื่อ วันจันทร์ มี.ค. 02, 2009 4:34 pm, แก้ไขแล้ว 18 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
myoldeditor
TCC Staff
TCC Staff
 
จำนวนการตอบ: 2253
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอาทิตย์ ส.ค. 22, 2004 8:49 pm
Reputation point: 39
myoldeditor โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย jang_abac » วันจันทร์ ธ.ค. 24, 2007 6:10 am

สู้ต่อไปนะ TCC ... เอาใจช่วยคะ

" ทำดี ได้ดี "

อนุโมธนาสาธุ ด้วยคนคร่าาาา
--=BinBinBin=--
jang_abac
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 75
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. พ.ค. 26, 2005 1:57 pm
ที่อยู่: LOng Freakin Island
Reputation point: 0
jang_abac โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย eiadart » วันอังคาร ธ.ค. 25, 2007 1:09 am

เด็กรามเคยมีกิจกรรมเช่นนี้นะครับ แต่ชมรมที่ผมเคยอยู่ไม่มีแล้วอ้ะ เสียดายจั๊ง

ดีใจจังครับ ที่มีผู้สนับสนุนกิจกรรมดีดีเช่นนี้ ดีใจจริงๆ ครับ
eiadart
 
จำนวนการตอบ: 4
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอังคาร มี.ค. 28, 2006 5:05 pm
Reputation point: 0
eiadart โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย nichpearth » วันอังคาร ธ.ค. 25, 2007 1:15 pm

TCC ใจดีที่สุดในโลกเลย

ขอบคุณแทนเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนด้วยนะคะ
nichpearth
พ่อเทพทุกสถาบัน
พ่อเทพทุกสถาบัน
 
จำนวนการตอบ: 2021
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพุธ มี.ค. 01, 2006 7:43 pm
ที่อยู่: Bkk
Reputation point: 0
nichpearth โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย getant » วันพฤหัสฯ. ธ.ค. 27, 2007 1:12 am

ครับ พี่ๆเค้าจรายดีจริงๆๆ

ขอบพระคุณมากนะครับที่สนุบสนุนกิจกรรมดีๆของพวกเรา

เด็ก มข :P
getant
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 41
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ มิ.ย. 23, 2006 10:09 pm
Reputation point: 0
getant โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย skycat » วันศุกร์ ธ.ค. 28, 2007 11:26 am

TTC ใจดีที่สุดในโลกเลย
ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง...
ภาพประจำตัวสมาชิก
skycat
Business Class
Business Class
 
จำนวนการตอบ: 223
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพุธ มี.ค. 15, 2006 12:01 pm
ที่อยู่: DXB
Reputation point: 0
skycat โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Grease The Musical

โพสต์โดย DuckyX1 » วันพฤหัสฯ. ม.ค. 03, 2008 9:38 am

thank you so much for sponsoring us(Grease the musical, Khonkaen University.) The play will be performed on 11, 12 and 13th january at the Faculty of Humanities and Social Sciences, KhonKaen University. Everybody is welcome!!!!
DuckyX1
 
จำนวนการตอบ: 1
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ ส.ค. 27, 2007 12:48 am
Reputation point: 0
DuckyX1 โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย kp~angel~ » วันจันทร์ ม.ค. 07, 2008 10:10 pm

อยากให้ม.เชียงใหม่มีชมรมและกิจกรรมตลุยฝันแบบนี้มั่งจังเลยนะ...
ภาพประจำตัวสมาชิก
kp~angel~
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 60
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ พ.ย. 26, 2007 9:56 am
ที่อยู่: Humanities,CMU
Reputation point: 0
kp~angel~ โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย kan_pilot » วันอังคาร ม.ค. 08, 2008 3:00 pm

เป็นการสนับสนุนโครงการที่น่าประทับใจครับ
อยากให้คนเราทุกคนร่วมกันช่วยเหลือไปแบบนี้นานๆนะครับ
................................
คนรักกานต์บิน
เมื่อไรจะได้บินกะเค้าสักกะที....หรือว่าต้องเดินดินอย่างนี้ต่อไป
ภาพประจำตัวสมาชิก
kan_pilot
Premium Economy Class
Premium Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 112
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. ก.ค. 12, 2007 10:43 pm
ที่อยู่: Suvarnabhumi Airport
Reputation point: 0
kan_pilot โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย wannabe » วันพฤหัสฯ. ม.ค. 10, 2008 2:10 pm

ตอนนี้ทางชมรม ขับร้องประสานเสียงม.ราม กำลังจะมีกิจกรรม อบรมเทคนิคการขับร้องและ ทฤษฎีดนตรี เบื้องต้น ทางชมรมจะรีบส่งเอกสารไปขอทุน นะค่ะ
อยากเปนส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับ ทาง tcc บ้างค่ะ
wannabe
 
จำนวนการตอบ: 3
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ ส.ค. 17, 2007 9:49 pm
Reputation point: 0
wannabe โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย aOii_coOL » วันพฤหัสฯ. ม.ค. 10, 2008 7:17 pm

ดีจังค่ะ... :D
Try and Success !!
ภาพประจำตัวสมาชิก
aOii_coOL
Free Ticket 1st Class Everywhere
Free Ticket 1st Class Everywhere
 
จำนวนการตอบ: 991
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอาทิตย์ ก.ย. 23, 2007 9:54 pm
ที่อยู่: ห้องสี่เหลี่ยมอันร๊ก รก
Reputation point: 1
aOii_coOL โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย pui_aurora » วันจันทร์ ม.ค. 14, 2008 12:24 pm

TCC ใจดีจริง ๆ
<==== Until The End ====>
ภาพประจำตัวสมาชิก
pui_aurora
Royal First Class
Royal First Class
 
จำนวนการตอบ: 511
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพุธ มี.ค. 15, 2006 1:36 pm
ที่อยู่: born to be attendant soon
Reputation point: 0
pui_aurora โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง กิจกรรมชิงรางวัล ส่งข่าวถึงสมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยเว็บไซต์ รวมภาพกิจกรรม

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และขาจร 1 คน