EVA Air รับสมัครแอร์โฮสเตส เบสกรุงเทพ สมัครออนไลน์
เพื่อรับ application number ตั้งแต่วันนี้-14 กุมภาพันธ์ 2020


▪️ หญิงโสด อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 1991)
▪️ สัญชาติไทย
▪️ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสามารถเริ่มงานได้ในเดือนมิถุนายน
▪️ ส่วนสูงขั้นต่ำ 160 ซม. น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง
▪️ เอื้อมแตะได้ในความสูง 208 ซม.
▪️ ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ในการสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แปลว่าไม่รู้ภาษาจีนก็สมัครได้) โทอิคขั้นต่ำ 600 คะแนน

สมัครออนไลน์ คลิกพลัน >> evair.com