เวียงกุมกาม | ทมยันตี

review by Jirapun Poomkaew

เวียงกุมกาม | ทมยันตี

นิยายอิงประวัติศาสตร์กำลังมาแรง

คนนำไปทำละครยิ่งเป็นการสร้างกระแสกระตุ้นให้คนหันมาอ่านเพิ่มขึ้น (สักนิดก็ยังดี)

เล่นนี้ ทมยันตีเขียนโดยกล่าวไว้ในคำนำว่า “…คงเพราะ ’ไหว้แถม’ มาเป็นสิบปี ท่านเลยลากหัวไปคุกเข่ากราบจนได้ จะพยายามเขียนเรื่องท่านถวาย…’

ออกมาเป็นนิยายเล่มนี้
น่าอ่านแค่ไหนไปพิสูจน์กัน

เหมือนเป็น biography ของท่านพญามังรายทีเดียว

๐ เวียงกุมกามเกาะก้าว … อดีตกาล
เวียงเก่าอันตรธาน ……… ท่วมน้ำ
เวียงประกอบวิหาร ……… คณานับ
เวียงจับประกายย้ำ ……… ย่อย้ำล้านนา ฯ

(กลบทบุษบงแย้มผกา ขึ้นต้นบาทด้วยคำคำเดียวทุกบาท “เวียง” โดย อ.กระดึง กริ่งสายแก้ว)