review by Jirapun Poomkaew

ในยุคที่ผู้คนในสังคมไทยตื่นตัวกันเรื่องสำนึกรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พลอยมีผลมาถึงการหยิบหนังสือจากชั้นออกมาปัดฝุ่นไล่ปลวก หยิบหนังสือในดวงใจมาอ่านอีกรอบ

บินหลาที่หน้าเหมือง โดยคุณเลอศักดิ์ พงษ์ลือเลิศ คนสายเลือดตรังที่ย้ายถิ่นพำนักไปอยู่ไกลโพ้นทะเล เขียนบรรยายกลิ่นอายของสวนยางและเหมืองแร่ ป่าเมืองใต้ที่กรุ่นราวกับได้สูดบรรยากาศจริง ๆ

ในหนังสือมีเสน่ห์ของภาษาถิ่นที่ผู้เขียนกลั่นใจสกัดถ้อยความออกมา

ตีพิมพ์ครั้งแรกเกือบสามสิบปีแล้ว กระแสการตัดไม้ทำลายป่ายังคงมีให้เห็นต่อเนื่องและอุกอาจอุจาดตาไม่เกรงหน้าฟ้าดินอินทร์พรหมไหน ๆ

When will they ever learn
When will they ever learn