1984 : George Orwell

1984 : George Orwell รัศมี เผ่าเหลืองทอง และ อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์ แปล

มันกักขังและทำร้ายเรา แต่มันทำลายจิตและวิญญาณของเราไม่ได้หรอก

นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์เล่มนี้ เขียนขึ้นตั้งแต่ปี 1940 แต่เนื้อหาไม่เคยล้าสมัย เพราะเผด็จการ อำนาจรัฐ โดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายแหล่ ก็ยังมอมเมา ปลูกฝังความเชื่อให้กับประชาชนของตัวเองโดยใช้รูปแบบเดิม ๆ อย่างที่เคยเป็นมาช้านานนั่นแหละ…

เป็นหนังสือต้องห้ามที่ระบอบเผด็จการทั่วโลกพากันขยะแขยง… (แค่นั่งอ่านในที่สาธารณะก็มีสิทธิโดนจับ)

อย่างไรก็ตาม เป็นหนังสือที่ปัญญาชนและประชาชนทั่วไปที่รักเสรีภาพ รักความยุติธรรม และไม่ค้อมหัวให้เผด็จการควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง ในฉบับแปลภาษาไทย แค่อ่านบทกล่าวตามของอาจารย์ธงชัยก็คุ้มค่าแล้ว