ลูกเรือการบินไทย วางแผนก่อนให้บริการ

ภาพหาดูยาก

ลูกเรือที่ทำงานในชั้น Business class กำลังวางแผนให้การบริการผู้โดยสารกันวุ่นวาย ทั้งแบ่งงานดูแลผู้โดยสาร ศึกษารายชื่อผู้โดยสาร (เช่น จะได้เรียกชื่อผู้โดยสารได้ถูกต้อง ฯลฯ) อัพเดทเรื่องจำนวน choice อาหาร ฯลฯ

งานไม่ง่ายอย่างที่คิด อาจมีพลั้งผิดไปบ้างโปรดให้อภัย แต่เชื่อ admin เถอะ พวกเธอยินดีให้บริการผู้โดยสารด้วยใจเต็มร้อย แม้เปอร์เดี้ยมจะไม่ขึ้นมายี่สิบกว่าปีแล้วก็เถอะ