พระบรมธาตุเจดีย์ : ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

พระบรมธาตุเจดีย์ โดย ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

สมัยเด็กๆ ผมเชื่อว่าภายในองค์พระบรมธาตุกลวง มีน้ำ มีความมืด และมีเรือสำเภาทองคำลอยลำอยู่ภายในตามที่แม่บอก

มารู้เอาเมื่อแก่แล้ว… ว่าที่จริงภายในองค์พระธาตุนั้น (เกือบ) ตัน และเต็มไปด้วยอิฐหินปูนที่ก่อขึ้นเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ (ที่รู้เพราะหลายหน่วยงานทำการเจาะสำรวจองค์พระธาตุเพื่อซ่อมแซมปฎิสังขรณ์หลายยุคหลายสมัย…)

หนังสือพระบรมธาตุเจดีย์ โดย ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียรในภาพ นำเสนอข้อมูลของพระบรมธาตุอย่างละเอียด ทั้งจากการศึกษาตำนาน เอกสารทางประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์ในทางศิลปะสถาปัตยกรรม

เป็นหนังสือที่ทำให้ผมรู้จักพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครฯ ขึ้นอีกเยอะทีเดียว ใครสนใจแนวนี้ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้เป็นอันขาดครับ…