นิทานโบราณคดี : กรมพระยาดำรงฯ

นิทานโบราณคดี : กรมพระยาดำรงฯ

ตามความเห็นของผม นอกเหนือจาก “ไทยรบพม่า” แล้ว “นิทานโบราณคดี” ผลงานชิ้นสุดท้ายที่สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ทรงนิพนธ์ไว้ก่อนสิ้นพระชนม์เพียงไม่กี่วัน ถือเป็นงานคลาสสิคระดับมาสเตอร์พีซ

มีหลายเรื่องที่ปัจจุบันเรายังเถียงกันไม่จบ แต่พระองค์ท่านได้สรุปไว้ในหนังสือเล่มนี้มาตั้งนานแล้ว เช่น ความจริงของพระบรมสารีริกธาตุ หรือเรื่องราวสนุก ๆ ขณะที่ท่านเดินทางไปเยี่ยมหัวเมืองต่าง ๆ ในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่องวีรกรรมของหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ประเพณีการคล้องช้าง หรือประสบการณ์ของท่านครั้งประพาสต่างประเทศ ฯลฯ รวมไปถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่พระองค์ท่านขยันบันทึกไว้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง

เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่นักอ่านทั้งหลายไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง นิทานโบราณคดี เป็น 1 ใน 100 หนังสือที่คนไทยควรอ่านด้วยครับ

ป.ล ภาพจาก internet