นกแอ่นฟ้า | มาลา คำจันทร์

นกแอ่นฟ้า มาลา คำจันทร์

ชีวิตของหนานแก้ว อินทร และ ฯลฯ เสมือนภาพสะท้อนของชาวนาไทยในพื้นที่ชนบททั่วไป

พวกเขาได้รับการยกย่องให้เป็นกระดูกสันหลังของชาติมาตั้งแต่ยุคเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี แต่ชีวิตของพวกเขาก็ยังยากไร้และไร้การดูแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพราะความผันแปรของฤดูกาล การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน การขาดแคลนที่นาทำกิน ฯลฯ ทำให้ชีวิตพวกเขาต้องตกระกำลำบาก อดมื้อกินมือและท้ายสุดต้องร่อนเร่พเนจรไม่ต่างจากนกแอ่นฟ้า…

อย่าสงสารชาวนาแต่ปากครับ…