การเมืองโมเบียส | วาด รวี

การเมืองโมเบียส | วาด รวี

ถ้าไม่มองโลกในแง่ดีจนเกินไป คุณจะรู้เมืองไทยไม่มีวันเหมือนเดิม เราแตก และแยกข้างเกินกว่าจะมาประสานกันได้อีก และการปรองดองเป็นเพียงวาทะเล่นลิ้นของผู้มีอำนาจเท่านั้น

เมื่อวานคุณยิงลูกเขา วันนี้คุณมาบอกพ่อแม่เขาว่าเราเลิกแล้วต่อกันนะ… อสกข…

หนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองใหม่ จากคำตอบโต้เปิดเผยบทสนทนาหลังฉากการเมืองสำคัญ ชี้ประเด็นที่เป็นข้อต่อซึ่งเชื่อมร้อยเหตุการณ์ทบทวนสิ่งที่ผ่านมา นำเสนอและเชื่อมโยงเอกสารปะติปะต่อภาพที่ขาดหาย เปิดขอบฟ้าและจินตนาการของวิกฤตการเมือง

พิจารณาสารบัญก็น่าอ่านแล้ว… – มองทักษิณสามครั้ง – ศีลธรรมของคานท์ – ระหว่างรอเปาโล – แบทคิด – วิกีลีคส์ฉบับเปรม, สิทธิ, อานันท์ – บทสนทนาเกี่ยวกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ – พันธมิตรกับสัญญาณอันสับสนจากราชสำนัก – คนที่ไม่ยอมให้ความจงรักภักดีถูกทรยศ – สถานภาพของสถาบันกษัตริย์หลังเหตุการณ์นองเลือด – การเมืองของความน้อยเนื้อต่ำใจ ฯลฯ

cr: ข้อมูลจากเคล็ดไทย