คู่มือพิเศษ: ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตา

เห็นสมุดหน้าขาวๆ ว่างๆ ใช่ว่าจะไม่มีอะไรนะครับ แต่มันคือคู่มือพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตา (Blind and visually impaired passengers-BLND) ลูกเรือมีหน้าที่นำไปให้ผู้โดยสารได้ศึกษาล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่อง safety หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นขณะอยู่บนเครื่องบิน (เช่น ประตูหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน การใช้หน้ากากออกซิเจน ฯลฯ)

ส่วนแรกของคู่มือเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าปกติ (สำหรับผู้ที่พอจะมองเห็นบ้าง และ หรืออาจไม่รู้จักอักษรเบรลล์) ส่วนที่สองเป็นอักษรเบรลล์ (Braille code) ล้วนๆ ผู้ใช้อ่านโดยใช้ปลายนิ้วสัมผัส

เพื่อนๆ ลูกเรือเคยมีประสบการณ์ในการนำคู่มือเล่มนี้ไปใช้บ้างไม๊ครับ

ซ้ายคุณแนน เด็กเซนต์โยฯ ปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทอนันดามาก่อน