สายการบิน Thai Viet Jet รับลูกเรือชายหญิง
ดาวน์โหลดเอกสาร กรอก และนำไปยื่นพร้อมเอกสารการสมัครอื่นๆ ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้

 • อายุระหว่าง 21-28 ปี (ไม่เกิน 32 ปี สำหรับลูกเรือเก่า) เช็ค วันเดือนปีเกิด จากประกาศรับสมัครด้านบนด้วยครับ
 • หญิง ความสูงขั้นต่ำ 160 ซม. ตรวจสอบค่า BMI ตามที่ระบุด้วย
 • ชาย ความสูงขั้นต่ำ 170 ซม. ตรวจสอบค่า BMI ตามที่ระบุด้วย
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • โทอิค 600 ขึ้นไป มีอายุ 2 ปี
 • ว่ายน้ำ 50 เมตร
 • รู้ภาษาจีนดีมีประโยชน์ (แปลว่าไม่รู้ก็สมัครได้)
 • ผู้ชายต้องผ่านการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
 • ไม่ดัดฟัน

ฯลฯ

เตรียมเอกสารเหล่านี้ไปด้วยในวัน walk in

 • ใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือ
 • รูปติดบัตรแต่งกายทางการขนาด passport size (2 นิ้ว) 2 รูป
 • รูปเต็มตัว แต่งกายสบายๆ 1 รูป
 • Resume ภาษาอังกฤษ
 • ทรานสคริปต์
 • บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
 • ผลคะแนนโทอิค
 • บัตรประจำตัวลูกเรือ หรือใบรับรองงานจากสายการบินเก่า

ฯลฯ

นำเอกสารตัวจริงทุกชิ้นไปในวันสมัครด้วย พร้อมถ่ายสำเนา อย่าลืมเซ็นชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องไปให้เรียบร้อย certified true and correct จะได้ไม่เลิ่กลั่กหน้างาน

dress code : ผู้หญิง เสื้อเชิ้ตสั้น กระโปรงยาวระดับเข่า เสื้อผ้าหน้าผมเต็มเหนี่ยวกันไปเลย / ผู้ชาย เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงสแลค

ดาวน์โหลดใบสมัคร : >> https://drive.google.com/file/d/1xPsZ9X8NYqwa9cQA3IWsxN-1xievX9iZ/view