Rosetta Stone ใน British Museum

ศิลาโรเซตตา หรือ Rosetta Stone เป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งซึ่งจัดแสดงอยู่ที่ British Museum (ห้องอียิปต์โบราณ-เข้าประตูใหญ่พิพิธภัณฑ์ เจอห้องโถงใหญ่ ห้องอียิปต์อยู่ซ้ายมือ) ศิลาชิ้นนี้มีผู้สนใจมุงตลอดเวลา เหมือนไปลูฟว์ก็ต้องไปดูโมนาลิซ่าฉะนั้น

ศิลาจารึกชิ้นนี้มีความสำคัญตรงที่จารึกกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นในนามพระเจ้าทอเลมีที่ 5 (Ptolemy V) ณ เมืองเมมฟิส ประเทศอียิปต์ เมื่อ 196 ปีก่อนคริสต์ศักราช เขียนด้วยอักขระ 3 ชนิด ตอนต้นเขียนด้วยอักขระไฮเออโรกลีฟอียิปต์ ตอนกลางเขียนด้วยอักขระดีมอติกอียิปต์ และตอนท้ายเขียนด้วยอักขระกรีกโบราณ ทั้ง 3 ตอนมีเนื้อหาเดียวกัน

ศิลานี้จึงเป็นกุญแจไขสู่ความหมายของอักขระไฮเออโรกลีฟอียิปต์

ถูกค้นพบโดยทหารฝรั่งเศสในกองทัพนโปเลียน จนเมื่อกองทัพอังกฤษมีชัยชนะเหนือกองทัพฝรั่งเศสในปี 1801 อังกฤษจึงได้ศิลานี้ไว้ในครอบครอง และนำมาจัดแสดงใน British Museum นับแต่นั้น

admin เป็นคนใจเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุ และเมื่อไปบิน จะแวะไปชมพิพิธภัณฑ์ที่โน่นที่นี่อยู่เนืองๆ ด้วยคิดว่าเป็นกำไรชีวิต

ก็ไม่รู้มีใครสนใจเหมือน admin หรือเปล่า แต่ admin เคยแคร์ที่ไหน ยังไงก็จะเขียนให้อ่านกันครับ