สายการบิน Qatar รับสมัครลูกเรือที่เมียนมาร์ (ย่างกุ้ง) สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้
เพื่อรับ Applicant ID และรอ invite / วัน เวลา สถานที่ยังไม่กำหนด


– อายุขั้นต่ำ 21 ปี
– เอื้อมแตะได้ที่ความสูง 212 ซม.
– การศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษา (จบปริญญาเอกมาก็สมัครได้)
ฯลฯ


การสมัครออนไลน์ต้องแนบเอกสารเหล่านี้ไปด้วย :

  • Resume / CV
  • ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (passport size)
  • ภาพถ่ายเต็มตัวสี
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • สำเนาพาสปอร์ต

เมื่อได้รับ invitation จะต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารเหล่านี้ไปในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด :

  • Applicant ID
  • CV in English
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (passport size)
  • สำเนาจดหมายเชิญ

สมัครออนไลน์ >> qatarairways.com