แนน แอร์โฮสเตส สายการบินไทย

อดีตแอร์ Korean…

ปัจจุบัน… หนูทำไรมั่ง? โยคะ? ขี่จักรยาน? ออกกำลังกาย? ขายของออนไลน์?
ไม่เลยพี่… ถ้าไม่บินหนูนอน และเล่นกับหมา…

จบนะ…