ไอซ์ ปภัสสิริย์ แอร์โฮสเตส สายการบินไทย ปี 2013

  • จบจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุตส่าห์พากเพียรเรียนมาตั้ง 4 ปี แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจมาเป็นแอร์ อย่างว่านะ… ก็คนมันชอบนี่

ชอบแต่งตัว สนใจเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่น การแต่งกาย งานตัดเย็บ
ว่าง ๆ ก็ออกกำลังกาย เป็น cat lover ด้วย

จะรักแมวก็รักไป แต่น้องไอซ์อยู่กลางใจพี่ admin แน่นอน

โอเคนะ