ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

ภารโรง: myoldeditor

ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย Ich » วันพฤหัสฯ. ก.พ. 04, 2010 10:26 pm

Many have asked how to join the company as Cabin Crew, many questions. I’ll try my best to answer them in ONE post. I’ll try to give a detailed chronology of how you could get a job working for Emirates, but that is only based on my experience so far. There’s probably other ways to join but I’ll go for the most common one, the one that applies to any wannabees out there. I’ll also try to design some sort of chart to be even clearer.

Ok, the first questions you ask yourself BEFORE joining ANY airline company, targeting a Cabin Crew/flight attendant job are :

* Is it really want I want to be doing ?
* Am I afraid of staying up 20 hours straight with make-up, shoes and customers to please in an aircraft ?
* Will I be OK with moving to a foreign country (Dubai UAE, for example) or not ?
* Being on the move 24/7, christmas, NYE, Holiday periods bothers me ?
* Does a strict/standard driven atmosphere bores you already ?
* Wearing a uniform is a burden ?
* SMILE 24/7 doesn’t suit you ?

There’s a lot more to add, but if the answers to those few questions is negative, then I think you should reconsider your objective. Otherwise you can move on and read the rest !

* You like working in a team ?
* You like meeting new people every day ?
* You like moving around ?
* You like the customer service industry ?
* You like satisfying others might it be colleagues or customers ?
* You like learning new cultures ?
* You speak TWO languages ?

Those aren’t the only questions but if the answer is yes to all of those, then you have the kind of profile airline companies are looking for.

Ok, so we’ve been through the first screening, or “self-screening”. Many screenings are to come in the future of your application with Emirates. The next step is to apply for an Open Day/Assessment Day with the airline. Those Open Days are regurlarly held in major cities where Fly Emirates operates. Held around twice a year depending on the country, this can vary and I won’t be able to give you any information towards that. I went to the Open Day in Paris last year and I will base this breakdown on the stages I’ve been through. I think it’s the same procedure everywhere with little differences.
Now that you’re ok with the pros & cons of being a flight attendant / Stewardess / Cabin Crew you can start applying online.

Go to http://www.emiratesgroupcareers.com and look for the box in which a link is named “Register your interest here if there are no suitable vacancies”. Read the whole pages, they will give you basic information on working with them, living in Dubai etc etc. You’ll also have to comply with those requirements :

* Minimum age 21 years at the time of application.
* Minimum arm reach of 212 cms (on tip toes), which will enable you to reach emergency equipment on all aircraft types.
* Educated to at least high school standard.
* Medically fit to meet aircrew requirements.
* Fluent in written and spoken English (fluency in another language is an asset).
* Previous experience in the service/hospitality industry is an advantage.
* Finally, you will be the sort of person who has the natural ability to provide excellent service within a team environment.

Business Attire : The complete guideThen click the given link (Click “register”), and you’ll be taken to the online application form… You’ll have to create a Cabin Crew Application that they’ll refer to until you are actually successful to join. Fill in every single thing they ask (red star next to a field means it is required information). It will take you quite some time. Never close the window until you’ve completed the whole form or you’re information won’t be saved.

After you’ve completed the form you’ll receive a automatic confirmation email with your reference number, password and what have you… The waiting begins here. Hold on because Emirates will take your patience to the limits, and that is just the beginning. If you fit in what they are looking for they will send you an invitation to a Open/Assessment Day nearest to your home (mine was Paris). You’ll be given a date, time & place. Usually a conference center or hotel with conference rooms near a international airport.

For the Open Day you will need to bring along with you :

* Updated CV (Curriculum Vitae) > Now, on the CV, make it clear and un-cluttered, if you’ve had any previous customer service experience then this is a very good idea to have at the top of your resume. Remember, if you haven’t got any previous customer service experience it is not a problem, you’ll probably strike them with something else ! If they think they can train you in customer service they WILL DO IT !
* 6 Passport Size Photographs > business attire, neatly groomed, looking gorgeous, no scarfs, light make-up for women, non for men ! and most importantly SMILE (even french citizens should smile on those Passport photos). A genuine smile will make the difference when your file is in that pile.
* 2 Full Sized (10×15 cm) Photographs in Business Attire > Suit, white shirt, tie and shoes for men / Knee length skirt or dress with skin coloured stockings (no scarf) for women. Those photographs will be presented a round table of judges back in Dubai as per the recruitment officer I had, so keep SMILING, give the best of you !
* 2 casual Full Sized (10×15 cm) Photographs > those photos must be of you in a natural setting, casually dressed, not smoking nor drinking. Alone is best, if you haven’t got any alone, then ones where the recruitment officer can recognize you.
* Photocopy of your Passport
* Photocopies of School Certificates
* PENS and I’m not joking.

That’s all you’ll need to bring. Get ready for those days, as they’ll be testing your patience, nerves and your will of becoming a Cabin Crew.

2 or 3 days before the actual day, gather everything you need in a safe place, so you don’t have to run around and search for that piece of paper. Get your hair cut if needed. You’ll also need to know where you’ll be going on the day, where the hotel is situated, how long it takes to get there etc etc. You don’t want to arrive late ot not at all after all this prep !

On the day. Wake nice and early. EAT EAT EAT your breakfast ! Have a hella good shower, don’t forget to bring nibbles/sandwich with you and a bottle of any kind of soft you want : you’ll thank me later. Get ready for a very long day. Then jet off to the given location. I suggest you get there 30-45 minutes earlier (say 8.30 am) in order to get in line with the first attendees. You’ll then be in the first group and will be able to leave earlier that day…etc…

If you haven’t had your coffee yet, it’s time. Mind you 4 star hotels aren’t cheap, and that’s where the Open Day will be held. You’ll notice when you have that expensive coffee that you’re not the only one attending the Open Day. Many people tend to show up, like the day I was there, 215 showed up. That is why you need to get in early. Get to know the people around you, make contact. Stay polite though. They will be the only people you’ll see for the next three days if you’re successfull in every stage (I’m gonna break them down in the next paragraph), and possibly some of them will become your colleagues in Dubai !

The Day begins at 9.00 am sharp :

1. They will call everyone in the conference room to drop CV/resume & photos. Remember as you’re doing that to smile and be polite, answer the recruitment officer looking in the eyes etc etc, give a good first impression. Be organised with your papers. Say thank you. Take a seat and wait till everyone as given theirs.
2. The 2 recruitment officers will then give you an introduction to the company and on how the day will go on, show a video and then proceed to a first screening of your resume & height reach (212 cm on tip-toes without shoes). You will have approximately 2 minutes to convince them. She will call your number and will watch your allure as you walk to him/her. He/she will ask you a quick question on something that interests them in your CV, why you speak such and such language and maybe something about customer service. This is where your ability to speak english will be tested, your genuine smile will make the difference and your general attitude will strike. Take it easy, do not stress, there is no need at this point. Answer quickly, ask to repeat if you need to. Be short, specific and open. Keep looking at the person when he/she speaks, make sure she knows you’re listenning. Don’t over do it. Say thank you when she says she’s done with you. Go back to your seat. and then wait, and wait more… until the officers have finished screening everyone.
3. Everyone will be invited to leave the room for the officer to pick out the successfull ones. You’ll then be all invited back in for the results. You’ll either get a “Congratulations, you have successfully passed this stage of the….” or a “We regret we cannot…”. This will be the procedure between each screening or assessment.
4. The successfull ones will be invited back into the conference room for an other screening. This time depending on the number of applicants, you may be divided into two groups. They will invite you to fill in a PF16 or Personality Test. This is basically a test to sum up your personality (it has no impact on your success of the screening. You’ll then be invited to pass and english test. Now this test will be decisive. You’ll be given 45 minutes to complete it. It will be an understanding and essay type of test. Nothing too complicated, but requires quite a decent level in English to complete.
5. You’ll then get the usual Congrats / Regrets procedure…
6. If you’re successful you’ll be invited to the assessment groups. You’ll be given a group number in which you’ll have to evolve within a group discussion on a given topic/situation. The aim here is to see if you’re likely to develop and react well in a group/team. There’s no right or wrong answers, you only have to dose your contribution to the group in a good way, politely with confidence and without interupting your colleagues. Reacting to their opinions and balancing with your… Recap, recentre the discussion if necessary, you and your team will have to focus on the objective given by the recruitment officer. She will taken notes during the whole process and she will then ask if you have all agreed on the situation/topic and will invite you to wait outside while she takes a decision.
7. You’ll go through the”congrats/regrets” part again.
8. After that if you’re successfull, you’ll be invited the following days for a private 2-to-1 or one2one Final Interview with the recruitment officers where they will ask you multiple questions about previous work experience and hobbies etc etc. The usual basic interview. They will also put you into situations like “what was the worst customer you had to wait at your restaurant” for example.
9. That is the last hurdle in the Open Day. More waiting is to come. You’ll be notified by email if you have not succeeded or by phone if you’ve passed.

By That time it’s nearly bed time or even more.

Once you get your Phone Call (4-6 weeks later) saying you successfully passed your final interview, she will send you details on the medical handbook you’ll have to provide prior to joining, the date you supposed to be flying in Dubai and the Contract. Yes because you’re not technically hired until you pass the medicals. So you’ll have quite an extensive list of medical stuff to do :

1. HIV report
2. Haemoglobin Count
3. A Detailed Chest X Ray report about heart and lungs.
4. Audiogram report & graph (graph is very important for approval of such)
5. Cervical smear test report (for females only – if applicable)
6. Dental certificate
7. Vaccination certificate with the initial course date.
8. Eye test: we require you to do an eye test whether you are wearing glasses/contact lenses or not

I spent around 350 euros to do all those, most of them will be refunded by French Social Security, but make sure you speak to your General Practician first. It took me around 5 full days to complete

You’ll have to scan and send those medicals via email as soon as you have completed them. And guess what, it’s not over ! You’ll also have to scan & send the signed contract, yours & your relatives passports, birth certificates.

After that you’ll get another call saying you passed the medicals and ready to join.

After receiving the Final Approval call, you’ll be notified by email of the date & time of you leaving flight to Dubai. Emirates wont cover the costs of transportation from your home to the designated ALD airport (ALD “annual leave destination”, the destination you’re entitled to for 1 annual free ticket). You’ll also have to scan and email your “Letter of acceptance of resignation” from your present employer or notify by email Emirates if you’re unemployed.

On joining Emirates (joining starts the day you leave for Dubai with e-Ticket & visa), you will have to give a list of documents listed below :

* Passport & Entry Permit (With date of arrival & stamp on it)
* Original Medical & Dental reports with X-rays
* 20 passport size photographs with blue background (polaroïd & digital not accepted)
* 4 photographs (size 3′x3.5′) without spectacles nor headgear (GCAA requirement)
* Original & one set of photocopies of educational/professional qualification certificates for verification purposes only
* Documentary evidence in English :
- Copies of Passport & Birth certificates from your parents, spouse, brothers and sisters or other benificiaries (if unable to submit those when joining you have the option to hand them in to the HR office within 3 months after joining).

Ladies and Gentlemen, Once your Final Approval has been sent to you, you’ll smell the end of “paper work madness / Scan & Email addiction” coming right at you ! This email came on the very last week (on the Tuesday, and supposed to fly out on the Friday). But it doesn’t all end here. You should send them your Letter Of Resignation from your employer (obviously, if you’re not employed, then notify by email). And generally a few days later you’ll get your e-Ticket and Visa. They will be sent by mail so keep a good eye on your inbox. Once that received you’ll have to confirm you have received them, a simple email will do fine.

This was A to Z Joining Emirates Cabin Crew. I will post more stories in a different posts from now on, because this one is getting long and very boring to read. Bookmark this blog for future reference ! I’m flying out on Friday 14th March 2008 and will be updating as much as possible from Dubai providing I can access internet !

Hope this will clarify (or not) your perception of the Open Day and what comes after…

[smilie=bn21.gif]
Everything happens for a reason
Experience is what you get when you don't get what you want to get
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ich
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 51
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอังคาร พ.ย. 03, 2009 12:48 am
Reputation point: 0
Ich โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย BunnyCherry » วันพฤหัสฯ. ก.พ. 04, 2010 11:10 pm

wow! this is a truly helpful recommendations [smilie=bn21.gif]

Thnx a lot ka
BunnyCherry
Premium Economy Class
Premium Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 108
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ ม.ค. 08, 2010 12:04 am
Reputation point: 7
BunnyCherry โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย lra » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 12:09 am

thx a lot na ka ^-^
lra
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 33
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพุธ ต.ค. 22, 2008 3:31 am
Reputation point: 0
lra โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย sfxdonutz » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 12:13 am

โห สุดยอด แต่ละ process น่ากลัวมาก [smilie=bn18.gif]

ขอบคุณนะคะ ที่มา share
sfxdonutz
Royal Silk Class
Royal Silk Class
 
จำนวนการตอบ: 357
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันเสาร์ ก.ค. 12, 2008 12:00 am
Reputation point: 0
sfxdonutz โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย nathalie_191 » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 12:47 am

thanks หลายๆจ้ะ [smilie=bn21.gif]
*-F-I-G-H-T-O-N.M.-*
ภาพประจำตัวสมาชิก
nathalie_191
Premium Economy Class
Premium Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 103
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ ธ.ค. 08, 2006 12:09 pm
Reputation point: -1
nathalie_191 คุณควรปรับปรุงตัวใหม่นะ!!

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย mojipeach » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 1:24 am

กว่าจะอ่านจบเล่นเอาเหนี่ยย [smilie=bn20.gif]

แต่เบื้องหลังความเหนื่อยนี้มีแต่ประโยชน์ [smilie=bn18.gif]
รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง รู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูง ยังไงจะขอลองดูสักที.. (ถ้าหลายทีก็จะลอง)
mojipeach
Premium Economy Class
Premium Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 176
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ ส.ค. 01, 2008 11:38 pm
Reputation point: 0
mojipeach โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย yonongi » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 9:10 am

ขอบคุณมากค่ะ ที่เสียสละมาแชร์ข้อมูลให้ฟัง

เห็นภาพได้ไกลกว่าที่คิดจริงๆ
The Day u decide to do it Is... ur Lucky Day.

เวลาที่เหลืออยู่...เหมาะแก่การใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเท่านั้น

I won't give up while there's a glimmer of a chance.
yonongi
Business Class
Business Class
 
จำนวนการตอบ: 216
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันศุกร์ มิ.ย. 02, 2006 2:04 pm
ที่อยู่: in the air
Reputation point: -3
yonongi คุณควรปรับปรุงตัวใหม่นะ!!

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย am_airline » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 2:46 pm

Very nice recommendation!!
You're so kind.
This is Angle Thai style [smilie=bn21.gif]
Thank you for flying with us...
ภาพประจำตัวสมาชิก
am_airline
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 83
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. ม.ค. 03, 2008 10:30 pm
Reputation point: 0
am_airline โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย stephani » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 4:25 pm

เอามาจากไหนเหรอคะ เป็นประโยชน์มากๆ เลย ขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่ช่วยบอกข้อมูลดีๆ อย่างนี้นะคะ ถ้าเป็นไปได้อยากได้ blog ของเขาจังเลยเนาะ [smilie=bn49.gif]
<< Up + Down & Up + Down >>
ภาพประจำตัวสมาชิก
stephani
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 76
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันเสาร์ ธ.ค. 22, 2007 2:27 pm
ที่อยู่: Baan A-HoK...
Reputation point: 0
stephani โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย CutieLeveret » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 5:33 pm

it's very clear and absolutely useful, i LOVE it and thank you so much for sharing [smilie=bn40.gif]
ภาพประจำตัวสมาชิก
CutieLeveret
Business Class
Business Class
 
จำนวนการตอบ: 230
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันเสาร์ มี.ค. 21, 2009 6:30 pm
Reputation point: 0
CutieLeveret โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย jummyjam » วันศุกร์ ก.พ. 05, 2010 9:42 pm

Oh! Thank you so much. It is useful for me... [smilie=bn49.gif]

But I am serious now because of each process of them... [smilie=bn18.gif]
jummyjam
Premium Economy Class
Premium Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 105
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. ต.ค. 22, 2009 3:43 pm
Reputation point: 0
jummyjam โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

Re: ละเอียดโคตรๆ ยาวมาก แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน "A to Z : Joinin Emirates Cabin Crew"

โพสต์โดย Ich » วันเสาร์ ก.พ. 06, 2010 4:20 pm

ขอโทษครับ นี่เครดิต http://240plan.ovh.net/~redcandy/airboy/ [smilie=16.gif]
Everything happens for a reason
Experience is what you get when you don't get what you want to get
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ich
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 51
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอังคาร พ.ย. 03, 2009 12:48 am
Reputation point: 0
Ich โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง Emirates, Etihad

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และขาจร 2 คน