บริษัท ไชน่าแอร์ไลน์ รับสมัครพนักงาน ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ด่วน

คำถาม คำตอบ ข้อแนะนำเกี่ยวกับงาน ground งานการท่าฯ, BFS, Freight Forwarders (DHL, UPS etc.)Customer Service, Cargo Handling, Catering นักศึกษาฝึกงานสายการบิน และงานสายการบินอื่นๆ

ภารโรง: myoldeditor