รับสมัครพนักงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (70 อัตรา) เพื่อปฏิบัติงานให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คำถาม คำตอบ ข้อแนะนำเกี่ยวกับงาน ground งานการท่าฯ, BFS, Freight Forwarders (DHL, UPS etc.)Customer Service, Cargo Handling, Catering นักศึกษาฝึกงานสายการบิน และงานสายการบินอื่นๆ

ภารโรง: myoldeditor

รับสมัครพนักงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (70 อัตรา) เพื่อปฏิบัติงานให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โพสต์โดย ดอกทิวลิป » วันพุธ ธ.ค. 19, 2018 3:13 pm

รายละเอียดและขอบเขตของงาน
1 ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารใช้บริการภายในท่าอากาศยาน
2 ช่วยปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเที่ยวบิน การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จัดไว้ภายในท่าอากาศยาน
3 ให้การแนะนำและช่วยเหลือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
4 จัดระเบียบการเข้าแถวและแนะนำผู้โดยสารในการรอรับการตรวจหนังสือเดินทาง การเช็คอิน และบริการอื่นๆตามที่ ทอท.กำหนด
5 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ ทอท. มอบหมาย

คุณสมบัติพนักงาน
1 เป็นเพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
2 มีอายุระหว่าง 22- 35 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน
3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4 ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและน้ำหนัก
4.1 เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. และค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ระหว่าง 18.5 - 26
4.2 เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. และค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ระหว่าง 18.5 - 26
5 ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน และผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน
6 มีความรู้ ความสามารถ ในการพูด อ่าน และเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี โดยมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับที่ 4 ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน
7 กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากประเทศจีน ให้ยกเว้นไม่ต้องยื่นผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
8 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
9 มีบุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะรับเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ทดม.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2562 สนใจติดต่อสมัครงาน ที่คุณอารยา เพชรวิสิทธิ์ (0897805909) หรือ ส่ง Resume รวมถึงแนบผลสอบ TOEIC และ ผลสอบ HSK มาที่ araya_fullfacility@hotmail.com
ดอกทิวลิป
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 59
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. ก.พ. 15, 2007 12:47 pm
Reputation point: -3
ดอกทิวลิป คุณควรปรับปรุงตัวใหม่นะ!!

ย้อนกลับไปยัง รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับงานกราวนด์ ตำแหน่งงานว่างและงานสังกัดสายการบินทุกชนิด (ยกเว้นตำแหน่งแอร์สจ๊วต)

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และขาจร 11 คน