เตรียมตัวให้พร้อม มีข่าวดีมาบอก!! เปิดรับสมัครเพิ่มจำนวนมาก Customer Service Agent - EN or CN ประจำที่ท่าอากาศยานดอนเมือง,สุวรรณภูมิ และสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) รายได้ 20,000- 30,000 TH

คำถาม คำตอบ ข้อแนะนำเกี่ยวกับงาน ground งานการท่าฯ, BFS, Freight Forwarders (DHL, UPS etc.)Customer Service, Cargo Handling, Catering นักศึกษาฝึกงานสายการบิน และงานสายการบินอื่นๆ

ภารโรง: myoldeditor

เตรียมตัวให้พร้อม มีข่าวดีมาบอก!! เปิดรับสมัครเพิ่มจำนวนมาก Customer Service Agent - EN or CN ประจำที่ท่าอากาศยานดอนเมือง,สุวรรณภูมิ และสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) รายได้ 20,000- 30,000 TH

โพสต์โดย Samartcorp » วันพฤหัสฯ. ส.ค. 09, 2018 4:15 pm

One to One Contacts Public Company Limited.
เป็น บ.ในเครือกลุ่ม สามารถ SAMART Group ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ในเครือสามารถ มีธุรกิจอยู่มากมาย แต่มีอยู่ 4 ธุรกิจที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึง OTO เป็นธุรกิจล่าสุดที่เข้า ตลาดหลักทรัพย์ เป็นลำดับที่ 4 โดยมี คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ หรือคุณป้อม เป็นทั้ง เจ้าของและ Managing director MD ของ วันทูวัน คอนแทคส์

มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการนักท่องเที่ยว ตรวจเช็คเอกสารคนเข้าเมือง ประจำภาคพื้นดิน Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.ท่าอากาศยาน ดอนเมือง รับสมัครเพิ่ม จำนวน 5 อัตรา
2.ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ รับสมัครเพิ่ม จำนวน 5 อัตรา
3.สำนักงานใหญ่ที่อาคาร Software Park (แจ้งวัฒนะ) รับสมัครจำนวน 20 อัตรา

ลักษณะของงาน
– ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของตรวจคนเข้าเมือง
– จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
– ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
3. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี)
ต้องมีคะแนน TOElC อย่างต่ำ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ HSK Level 4
5. หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
6. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
7.ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
8.ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
9.ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา (หน้าหลัง) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด.
***กรุณา รับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ***


รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ตั้งแต่วันที่ 12-31 สิงหาคม 2561
สถานที่รับสมัคร : บริษัท วันทูวัน คอนแทค เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1 อาคาร อีสท์วอเตอร์ ชั้น 1 วิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ในวันจันทร์-ศุกร์และเวลา 09.00-13.00 น.)

ติดต่อ Human Resources [smilie=16.gif]
ส่ง Resume ที่ Email : [email protected]
085-155-6182 ,085-155-6999 ,085-911-9001,085-155-6226
Line ID : @HR.Onetoone ติดต่อ คุณกฤษฎา (ปุ้มปุ้ย)
Samartcorp
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 53
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ พ.ค. 08, 2017 10:33 am
Reputation point: 0
Samartcorp โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

ย้อนกลับไปยัง รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับงานกราวนด์ ตำแหน่งงานว่างและงานสังกัดสายการบินทุกชนิด (ยกเว้นตำแหน่งแอร์สจ๊วต)

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และขาจร 15 คน