รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการกรมศุลกากร ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ (ตารางสัมภาษณ์รอบแรกระหว่างวันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2561)

คำถาม คำตอบ ข้อแนะนำเกี่ยวกับงาน ground งานการท่าฯ, BFS, Freight Forwarders (DHL, UPS etc.)Customer Service, Cargo Handling, Catering นักศึกษาฝึกงานสายการบิน และงานสายการบินอื่นๆ

ภารโรง: myoldeditor