***ด่วน*** Nine Star Airways เปิดรับสมัคร IT Support Officer 1 ตำแหน่ง

คำถาม คำตอบ ข้อแนะนำเกี่ยวกับงาน ground งานการท่าฯ, BFS, Freight Forwarders (DHL, UPS etc.)Customer Service, Cargo Handling, Catering นักศึกษาฝึกงานสายการบิน และงานสายการบินอื่นๆ

ภารโรง: myoldeditor

***ด่วน*** Nine Star Airways เปิดรับสมัคร IT Support Officer 1 ตำแหน่ง

โพสต์โดย HR-NineStar » วันอังคาร ก.พ. 06, 2018 1:48 pm

Nine Star Airways เปิดรับสมัคร IT Support Officer 1 ตำแหน่ง

Responsible

ดำเนินการ ประสานงาน ติดตาม และ ให้คำแนะนำ หน่วยงานภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร ให้ดำเนินการตามระบบมาตรฐานต่างๆ และระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย รวมถึง สนับสนุนให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร สามารถบรรลุผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดำเนินการจัดการด้านการใช้งาน ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ของบริษัท สร้าง กำหนด ตรวจสอบ บันทึก และทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ รวมถึง ตรวจสอบรายการลิขสิทธิ์โปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิ์ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทาง ด้านมาตฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ แนะนำและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ทางด้านมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่พนักงานภายในบริษัท1. ประสานงาน ติดตาม และให้คำแนะนำหน่วยงานภายในฝ่ายเทคโนโยลีสารสนเทศองค์กร ให้ดำเนินการตามระบบมาตรฐานต่างๆ และระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย รวมถึง สนับสนุนให้ฝ่ายสารสนเทศองค์กรสามารถบรรลุผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. ดำเนินการ บันทึก ปรับปรุง ตรวจสอบรายการลิขสิทธิ์โปรแกรมของบริษัท รวมถึงบันทึกการใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรมแต่ละตัว เชื่อมโยงการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Software Inventory) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิ์ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

3. ดำเนินการสร้าง กำหนด ตรวจสอบ บันทึก และทบทวนสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและนโยบายของบริษัท

4. ประสานงานหน่วยงานภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร เพื่อทบทวนมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิม รวบรวมข้อขัดข้อง หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และนำเสนอไปยังหัวหน้างานเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นไปตามข้อกำหนด

5. ดำเนินงานด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องมาตรฐานระบบสารสนเทศ

6. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานระบบมาตรฐานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อดำเนินงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

7. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ทางด้านมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่พนักงานภายในบริษัท

8. ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทาง ด้านมาตฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ แนะนำขั้นตอนการปรับปรุงให้กับหน่วยงานภายในฝ่ายเทคโนโยลีสารสนเทศองค์กร ให้มีการดำเนินงานตามข้อกำหนด

9. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

10. รับผิดชอบต่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของตนเอง ซึ่งหมายรวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรม แบ่งปัน/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตามที่องค์กรกำหนด

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาQualifications

1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ต้องมีประสบการณ์งานด้าน IT 1 – 2 ปี

4. มีความสามารถในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ Software และมีความรู้ด้าน ISO27001

5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

6. มีทักษะการจัดการ มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ

สถานะการจ้าง : ประจำ


If you are interested in this position, please send your resume with enclosed certificates and other documents included recent photo to the following e-mail box: [email protected]
We will contact you later for further interview if you have fulfilled our initial requirements.

Suvarnabhumi Airport, Concourse A, 1st floor, Room A 1062, 999 Moo1, Nongprue, Bangplee, Samutprakarn10540 Thailand
Tel: +66 2 134 2608-09 Fax: +66 2 134 2607
HR-NineStar
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 27
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. ก.ย. 21, 2017 5:07 pm
Reputation point: 0
HR-NineStar โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

ย้อนกลับไปยัง รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับงานกราวนด์ ตำแหน่งงานว่างและงานสังกัดสายการบินทุกชนิด (ยกเว้นตำแหน่งแอร์สจ๊วต)

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และขาจร 10 คน