หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รับสมัครพนักงานธุรการ- บัญชี และ ช่างซ่อมบำรุง

โพสต์โพสต์แล้ว: วันอังคาร ก.ย. 26, 2017 2:18 pm
โดย ดอกทิวลิป
บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้จัดหาแรงงานภายนอก เพื่อปฏิบัติงานให้กับ บมจ การบินไทย และ บมจ สายการบินนกแอร์ มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งธุรการและช่างซ่อมบำรุงดังนี้

1. พนักงานธุรการ บัญชี มีคุณสมบัติดังนี้
- เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (หากจบสาขาบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง (ห้อง 3252B) หรือส่ง Resume มาที่ [email protected] (กรุณาระบุหัวเรื่องว่าต้องการสมัครงานธุรการ)

2. ช่างซ่อมบำรุง
- เพศชาย-หญิง สัญชาติไทยอายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง (ห้อง 3252B) หรือส่ง Resume มาที่ [email protected] (กรุณาระบุหัวเรื่องว่าต้องการสมัครงานช่างซ่อมบำรุง)