รายชื่อผู้ร่วม Workshop I wanna be JALs by Genex 6-7 may นี้

ภารโรง: myoldeditor

รายชื่อผู้ร่วม Workshop I wanna be JALs by Genex 6-7 may นี้

โพสต์โดย myoldeditor » วันพฤหัสฯ. เม.ย. 27, 2006 10:09 am

สถาบัน Genex สถาบันสอนภาษาและเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสจ๊วตและแอร์โฮสเตสร่วมกับ http://www.thaicabincrew.com จัด Free Work-Shop “I wanna be Jal” สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ thaicabincrew.com โดยเฉพาะ

................................................

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม workshop ตามรายชื่อด้านล่างจะต้องโทรกลับเพื่อยืนยันสิทธิของท่านอีกครั้งที่สถาบัน genex เบอร์โทรศัพท์ 0-2511-5266, 0-2930-2776 โดยแจ้งชื่อ สกุล และรอบที่ท่านเลือกแก่เจ้าหน้าที่ genex ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอังคารที่ 2 พฤษภาคมนี้ครับ

สมาชิกท่านใดไม่โทรกลับเพื่อยืนยันจะถูกลบออกจากระบบสมาชิก ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดของ thaicabincrew.com อีกในอนาคตโทษฐานกั๊กที่สมาชิกคนอื่นที่อยากร่วม workshop จริงๆ

................................................

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

1. APHIRUM SUNTHARASANTIK
2. กิ่งไทร สุวรรณิก กิ่ง
3. จารุณี พูลศักดิ์วรสาร เจนนี่
4. ณัฏฐา เจียมจิรังกร แม้ว
5. นภาลัย บุญกรม นะ
6. นริมาศ รุ่งเรือง ฟิล์ม
7. นันทภรณ์ หอมสุวรรณ อ๊อฟ
8. ปาลิดา สุขุประการ ทราย
9. ปิยดา ศรีนวล เกด
10. มัทนียา สุธนธัญญากร แป้ง

11. ยมุนา เจือไธสง แนน
12. รัชยา อะมริต ออย
13. ลัดดาวัลย์ ศุทธิวัฒนนนท์ ตูน
14. วรรักษ์ สุเฌอ ใบเฟิร์น
15. วสุธิดา ประทุมกุล แนน
16. ศิรินดา โชคศิริวิทยา ป๋วย
17. สุมณฑา Bidakaew Beer
18. สุวิมล ใจเย็น พลอย
19. อภิวรรณ พีรวัฑฒึก น้ำฝน
20. อัมพร Chaisuk Joy
21. อาภา Phokaew อาภา

รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

1. กรวรรณ สว่างเนตร แจง
2. กฤติกา หินทอง เบิร์ด
3. ขนิษฐา เกิดกิ่ง เต้ย
4. ขวัญทิพย์ Piamyai Tai
5. เขมวดี chaliaew wahn
6. จารุวรรณ จรุงพิรวงศ์ บี
7. ชนิกา จันทะพรม จุ๊บแจง
8. ดวงสุดา นาเนกรังสรรค์ เอม
9. ธนิยา พันธุวรกุล โน้ต
10. นัฐวิภา Promsrisuk

11. เบญจพร งามตามพงศ์ เค้ก
12. พชรมน ลีระพันธ์ เอม
13. ภริตา จิตศิลป์ แอมป์
14. มารีนา โพธิ์ทอง หมวย
15. มารีย์ อินสม หนึ่ง
16. Xxxx
17. วิกาญดา รัตนศศิวิมล กุ้ง
18. วิมลรัตน์ เกริกไกรสุขสม ฝน
19. อภิญญา สิงห์เล็ก หญิง
20. อารีรัตน์ เตชสมภพ ผึ้ง
21. อารีวรรณ ชูแก้ว อุ้ม

หมายเหตุจาก myoldeditor: เสียดายแทนน้องหลายคนที่สมัครมาก่อนแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ขาดชื่อ ขาดที่อยู่ (บางคนบอกว่า อยู่แถวๆ สามย่าน-ตอบมาด้ายยยยยยยยยย) ต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าเราไม่รู้จักสมาชิกคนหนึ่งคนใดเป็นการส่วนตัว ดังนั้น การคัดเลือกจึงใช้เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลเป็นหลัก หวังว่าน้องๆ ที่พลาดหวังคราวนี้จะเข้าใจ เรายังมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกเรื่อยๆ ครับ ติดตามกันหน่อยและกัน

กำหนดการและหลักสูตร

ช่วงเช้า

- Airline Concept ของสายการบิน Jalways และเทคนิคการสัมภาษณ์สไตล์ Jalways
- เทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่ม Group Discussion รวมถึงมารยาทในการสัมภาษณ์กลุ่มและเดี่ยว

ช่วงบ่าย

- Grooming สำหรับสายการบิน Jalways และการพัฒนาบุคลิกภาพ
- Make Up สำหรับสายการบิน Jalways โดย Makeup Artist ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าสไตล์ Jalways โดยเฉพาะ
- Mock Up Interview (จำลองการสัมภาษณ์จริงของสายการบิน Jalways