A Monk’s Guide to a Clean House and Mind (2018) | Shoukei Matsumoto

review by Kukee

A Monk’s Guide to a Clean House and Mind (2018) | Shoukei Matsumoto

All you need is a will to sweep the dust off your heart.

ตื่นเช้ามาแบกถุงขยะลงไปลานหมู่บ้านฟังดูไม่น่าโสภา แต่เคยเป็นกิจวัตรประจำวันในห้วงหนึ่งของชีวิต ขยะนำมาวางได้ตอนตีห้าถึงแปดโมงเช้า รถจะมารับตอนแปดโมงเป๊ะ ขยะต้องแยกเป็นสามประเภทและสลับวันกันเก็บ จะแอบทิ้งล่วงหน้าหรือมั่วประเภทไม่ได้เลย ไม่งั้นโดนสติกเกอร์แปะประณาม ทิ้งให้ชาวบ้านดูต่างหน้าทั้งวัน คนที่นี้เขามีญาณหยั่งรู้ว่าถุงนี้เป็นของใคร

ทุกเช้าจึงตื่นเต้นสนุก บางวันสลึมสลือหยิบถุงผิดต้องลากกลับขึ้นเขา ถ้าลืมตื่นก็หมักหมมข้ามอาทิตย์ ชีวิตเริ่มต้นที่ความสะอาด สติ สมาธิ วินัย หน้าที่ ความเสมอภาค ที่นี่ไม่มีใครทำอะไรให้ หากความสะดวกสบายมีก็เพราะสังคมสอนให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง รายละเอียดเล็ก ๆ เหล่านี้บ่มเพาะวิถีชีวิตและระเบียบแนวคิดแบบที่เห็น ไม่น่าเชื่อเลยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความรับผิดชอบสอนอะไรติดตัวมากมาย

มัทซึโมโตะเป็นพระเซนเขียนถึงวิธีทำสะอาดในวัดของพระ เขียนแบบจริง ๆ จัง ๆ ว่ามีของสิ่งใดในบ้านหรือวัด ต้องทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ อ่านแล้วอาจจะน่าเบื่อไม่มีความหมายลึกซึ้งซ่อนเร้น แต่อันที่จริงแล้วของอย่างนี้ต้องปฏิบัติลองทำดู เพราะเราจะได้ปรัชญาหนึ่งในชีวิตว่าการที่เขาขจัดปัดฝุ่นไม่ใช่เพราะสกปรกหรอก แต่เป็นการชำระความต้องการทางโลกที่สะสมความหม่นหมองในดวงใจ

ใบไม้ร่วงแล้วร่วงอีกบ่งบอกให้อยู่กับปัจจุบัน เมื่อร่วงแล้วก็กวาดใหม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลย ในเมื่อใจเย็นให้เป็นน้ำ