เมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องหมดเรียบร้อย admin ประกาศให้เพื่อน ๆ ลูกเรือร่วมไฟลท์ทำ post flight security check ทั้งนี้เพื่อตรวจเช็คสิ่งของที่ผู้โดยสารอาจลืมทิ้งไว้บนเครื่อง สรุปแล้วก็ได้หมอนรองคอสีตุ่น ๆ มา 2-3 อัน เจ้าหน้าที่ ๆ รับของส่งยิ้มให้ admin เซ็ง ๆ เธอบอกว่าผู้โดยสารลืมหมอนรองคอจนสร้างปัญหาใหญ่

ใน office ไม่มีที่เก็บ
และเหม็นด้วย
admin ถามเธอว่าเหม็นอะไร
เธอบอกว่าหมอนรองคอน่ะ
ที่แท้ทรูก็คือแผ่นรองน้ำลายบูดนั่นเอง

เออจริง…