รวมเรื่องสั้น “ยูโทเปียชำรุด” | วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

รวมเรื่องสั้น “ยูโทเปียชำรุด” | วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

ระยะเดือนสองเดือนนี้ admin พกรวมเรื่องสั้น “ยูโทเปียชำรุด” โดย วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ไปเป็นเพื่อนในทุกที่ ๆ สภาพจึงค่อนข้างยับเยินอย่างที่เห็น

“ภาษาเอกอุของวิวัฒน์ฯ นั้นเปรียบได้ดังเสียงกระซิบโรแมนติกร้าวรานที่กรีดสายเยียบเย็นและร้อนผ่าว แบบสลับจังหวะ เป็นกังวานวิกาลทอดลึกดำหม่นที่ชวนเพ่งพิศ คล้ายอินโทรเพลงแจ๊ซของไมลส์ เดวิด”- สนธยา ทรัพย์เย็น

อ่านยาก อ่านไม่สนุก จำต้องใช้สมาธิและจินตนาการในการอ่านมาก กระนั้น กลวิธีในการเล่าเรื่อง และความสวยงามของภาษาทำให้อ่านแล้ววางไม่ลง

วิวัฒน์ เป็นนักเขียนหนุ่มมากฝีมืออีกหนึ่งคนในยุคสมัยของเรา …ต้องอ่านครับ ปกราคา 290 บาท โดยสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม