บริจิตต์ ชบาในไรแดด : ‘รงค์ วงษ์สวรค์

บริจิตต์ ชบาในไรแดด : ‘รงค์ วงษ์สวรค์ พิมพ์ครั้งแรก 2558 โดยสำนักพิมพ์ไรท์เตอร์

“คนที่เอารัดเอาเปรียบและขูดรีดจากคนจนเท่านั้น พยายามพูดว่าคนจนรื่นเริงร่ำรวยอารมณ์ขัน และเรียนรู้อย่างฉลาดถึงการมีชีวิต คนจนนิสัยดีและคนจนมีน้ำอดน้ำทน แต่ทันที ถ้าคนจนพยายามเรียกร้องสิทธิ์ทัดเทียมกัน! คนจนตระหนักว่าถึงเวลาสมควรปลดปล่อยตัวเองออกจากเงื่อนไขการกดขี่ข่มเหง! และคนจนไม่ยินยอมให้ผู้อื่นกำหนดวิถีชีวิต! คนจนทั้งหลาย จะถูกปรักปรำทันทีว่านิสัยเลว-ดื้อรั้น-ยะโส-โง่-เขลา-ขบถ! และคนจนนั้น จะถูกปราบปรามด้วยมาตรการซับซ้อนและโหดร้ายกับชีวิต!”

‘รงค์ วงษ์สวรค์ จากเรื่อง ดอกชบา ใบกะวาน รวมเรื่องครั้งแรกที่เพิ่งค้นพบ “บริจิตต์ ชบาในไรแดด” พิมพ์ครั้งแรก 2558 โดยสำนักพิมพ์ไรท์เตอร์