นางคอย | มาลา คำจันทร์

review by Jirapun Poomkaew

นางคอย | มาลา คำจันทร์

เรื่องราวเล่าขานตำนานพงไพรชุดที่ ๒ ต่อจากชุด สางโหง

มาลา คำจันทร์ กล่าวไว้ในคำนำ “นางคอยเขียนต่อเนื่องจากชุดแรก เขียนติดต่อกันมาเรื่อยๆ เพราะเขียนนวนิยายมายาวนานจนตื้นและตัน แต่เวลามีเหลือเฟือ จึงทดลองเขียนงานในลักษณะเรื่องเล่า ทำไปสบาย ๆ ไม่รีบร้อน ทำได้เรื่อย ๆ เรื่องไหนพอใจก็เอา เรื่องไหนไม่พอใจก็ทิ้ง ที่ทิ้งเหมือนจะมากกว่าที่เอาด้วยซ้ำ งานเขียนสุกเอาเผากินไม่ได้ เราตายแล้ว หนังสือยังอยู่ ไม่อยากไปเป็นเปรตนั่งเหลาดินสอหลังตาย…”

ท่านจัดพิมพ์แล้วขายเองผ่านช่องทางเฟสบุค

อ่านสนุกแล้วยังได้สนับสนุนการจัดทำพิพิธภัณฑ์เอกสารโบราณ กับมูลนิธิสืบสานล้านนาอีกด้วย

นอกจากสนุก พาขนคิงลุกเป็นช่วง ๆ แล้วตัวหนังสือยังโตสะใจ…

พอ ๆ เขียนถึงตรงนี้จะเปิดเผยวัยกันมากไป (ฮา)

หมายเหตุ ขนคิงเป็นภาษาชาวเหนือ แปลว่า ร่างกาย